Đề xuất giải pháp, chính sách hỗ trợ chăm sóc trẻ em dân tộc thiểu số từ 0-5 tuổi

Tham dự Hội thảo có đại diện Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội, Ủy ban Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện các cơ quan Liên hiệp quốc và một số đối tác phát triển tại Việt Nam; các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Ban Quản lý Tiểu dự án UNICEF; đại diện Ban Dân tộc các tỉnh: Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang.

                               Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan nhấn mạnh: với trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, UBDT đã trình Chính phủ Nghị quyết:“ Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030”, nhằm phát triển thể lực, trí lực, nâng cao ý thức xã hội và kỹ năng sống cho trẻ em DTTS - nguồn nhân lực tương lai của vùng DTTS và miền núi. UBDT nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng chăm sóc trẻ em giai đoạn đầu đời từ 0-5 tuổi, đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng, không chỉ phát triển thể lực mà còn phát triển trí tuệ, sự sáng tạo trong mỗi con người. Vì vậy, Hội thảo lần này nhằm đánh giá toàn diện các chính sách về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như rà soát các chính sách đã thực hiện và đề xuất giải pháp chăm sóc, hỗ trợ trẻ em trong thời gian tới.

Tham luận tại Hội thảo, đại diện một số Bộ, ngành đã nêu bật một số nội dung như: Phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS tập trung cho trẻ em dưới 5 tuổi; giám sát việc thực hiện các chính sách dành cho trẻ em DTTS - định hướng chính sách cho trẻ em DTTS giai đoạn 2016-2020; những yếu tố kinh tế, văn hóa và xã hội ảnh hưởng tới thực hành chăm sóc, bảo vệ trẻ em từ 0-5 tuổi của đồng bào DTTS; triển khai thực hiện Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là những chính sách liên quan đến bảo vệ và chăm sóc trẻ em; rà soát chính sách bảo trợ xã hội liên quan đến trẻ em DTTS, lồng ghép chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em DTTS vào hệ thống trợ giúp xã hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan phát biểu tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, cần có những chính sách hỗ trợ trẻ em DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cần có biện pháp cụ thể để thực hiện các chính sách; các chính sách đưa ra cần có sự đồng bộ, phù hợp với từng vùng đồng bào DTTS; tập trung tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng thêm các trường mầm non; tăng cường thêm nguồn nhân lực (giáo viên, cán bộ y tế tại vùng sâu, vùng xa); cần tăng cường các chương trình giáo dục cho các cặp bố mẹ là người DTTS để có thêm các kiến thức về chăm sóc con nhỏ; kêu gọi thêm sự hợp tác hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế...

Qua Hội thảo, UBDT đã tổng hợp nhiều ý kiến quý báu và đây sẽ là cơ sở để đề xuất giải pháp, chính sách dành cho trẻ em từ 0 - 5 tuổi trong thời gian tới. Với sự hỗ trợ, phối hợp từ tổ chức UNICEF, các đối tác phát triển và các Bộ, ngành liên quan, UBDT hy vọng sẽ làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc toàn diện trẻ em DTTS, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả cao.


 


Đề xuất