Đề xuất cơ chế đặc thù phát triển sản phẩm chủ lực ở Tây Nguyên

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)


Ngày 26/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Bộ, ban, ngành của Trung ương và các tỉnh Tây Nguyên, giáp Tây Nguyên.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2014, chương trình công tác năm 2015 của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các báo cáo của các Bộ ngành, Đại tướng Trần Đại Quang đã phát biểu kết luận Hội nghị, nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác đã đạt được năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
Để góp phần thực hiện mục tiêu của Tây Nguyên và vùng lân cận năm 2015 là giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2011-2015, Đại tướng Trần Đại Quang đã đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ các địa phương vùng Tây Nguyên phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù để huy động các nguồn lực phục vụ kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn Tây Nguyên và vùng lân cận, bảo đảm tiến độ, chất lượng đầu tư nâng cấp sân bay Pleiku (Gia Lai), đường Hồ Chí Minh và các dự án giao thông đã được phê duyệt.
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên nghiên cứu, đề xuất chủ trương về tổ chức, hoạt động điều phối liên kết vùng, triển khai mô hình thử nghiệm cơ chế, chính sách liên kết vùng đối với một số lĩnh vực, ngành hàng kinh tế cụ thể trên địa bàn Tây Nguyên.
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thành lập Quỹ phát triển Cà phê Việt Nam, tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo tái canh cà phê để có hướng điều chỉnh và tiếp tục hỗ trợ tín dụng nhằm khuyến khích tái canh; tập trung sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị (khóa XI)...
* Đại tướng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên tập trung bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và những sự kiện trọng đại, những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015...
 
 


Đề xuất