Để người dân được sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ mang tiêu chuẩn thế giới

Tới dự Đại hội có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Cường và đồng chí Nguyễn Đức Triều, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT); cùng đại diện các Ban ngành, tổ chức và các đại biểu là thành viên chính thức của Hiệp hội...

Đại hội lần thứ II đã tổng kết hoạt động Hiệp hội nhiệm kỳ I (2012 – 2017), đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ II (2018 – 2022).

Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Trần Thanh Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cho biết, trong bối cảnh mới được thành lập, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo tâm huyết và tinh thần tự nguyện mà Hiệp hội đã triển khai thực hiện được nhiều hoạt động hiệu quả, có tính nền tảng quan trọng cho sự phát triển Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Nhiệm kỳ tới, Hiệp hội tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích trong nhiệm kỳ qua và sự đoàn kết của tập thể Ban chấp hành, Thường trực và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, trong một cơ chế thống nhất.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu, biểu dương Ban chấp hành Hiệp hội đã có nhiều nỗ lực vượt bậc.Đây là cơ sở để trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội nông dân Việt Nam cùng các cơ quan có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giúp người dân hiểu biết sâu sắc hơn về phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp cũng như công tác phân vùng định hướng sản xuất phân bón chuyên dùng cho từng loại cây trồng.

Hiệp hội cần xây dựng chính sách tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ công nghệ cao nhằm nâng cao hàm lượng dinh dưỡng, giảm giá thành phân bón; đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, kiểm định thị trường phân bón.

Việc tiếp tục kết nạp hội viên cũng là vấn đề hết sức quan trọng. Nên vận động hội viên là những người làm việc ở các hộ sản xuất, nông dân, doanh nghiệp đang sử dụng phân bón hữu cơ, các cơ quan thông tin truyền thông để tạo những chuyển biến mới về nhận thức.

Ban cháp hành Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam nhiệm kỳ mới ra mắt
 
Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng cần phải tuyên truyền, giải thích cho người tiêu dùng hiểu rõ về giá trị và lợi ích của nông nghiệp hữu cơ, sự khác nhau giữa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm nông nghiệp bình thường là như thế nào để từ đó người dân có lựa chọn đúng đắn cho gia đình mình.

Đồng chí cho biết, Bộ NN & PTNT cũng rất quan tâm đến vấn đề giám sát, kiểm soát và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp cùng với Hiệp hội và các Ban ngành khác để đẩy mạnh sản xuất và phát triển những sản phẩm hữu cơ nhằm đem đến tay người tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn thị trường trong nước và thế giới.

Tại Đại hội đã bầu ra 44 đồng chí vào Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ II (2018 – 2022). Ông Hà Phúc Mịch tái cử giữ chức Chủ tịch Hiệp hội./.
Hoa Anh Đào

Đề xuất