Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tái định cư thủy điện Sơn La

Nuôi cá lồng, nghề mói giúp nhiều hộ tái định cư thủy điện Sơn La có thu nhập ổn đinh. Ảnh: TTXVN

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sơn La, trong tổng số trên 12.584 hộ di chuyển từ vùng lòng hồ đến nơi ở mới đã được Nhà nước chi trả đầy đủ các khoản hỗ trợ theo chính sách quy định, đa số các hộ tái định cư đô thị đều xây được nhà kiên cố từ 2 đến 3 tầng, còn hộ tái định cư tập trung nông thôn, xen ghép đều làm được nhà sàn bằng gỗ (đối với các hộ đồng bào Thái, đồng bào Khơ Mu, Kháng, La Ha). Những nhà của bà con tái định cư được xây dựng nơi ở mới đều đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng và thời gian sử dụng lâu dài, giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của từng dân tộc. 

Tỉnh Sơn La có 2.289 dự án đầu tư xây dựng tại các khu, điểm tái định cư; trong đó 23 dự án khắc phục thiên tai, bất khả kháng phải di chuyển 2 lần. Hiện nay, Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2.050 dự án, còn 153 dự án đang thi công. Sơn La đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9.195 hộ, đạt 82% tổng số hộ tái định cư tại tỉnh Sơn La. 

Một khu tái định cư thủy điện Sơn La. Ảnh: TTXVN

Để kết thúc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La vào ngày 31/12/2015 theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Sơn La đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đã được phê duyệt, quyết toán các dự án công trình hoàn thành và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư, rà soát những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục, ổn định đời sống và sản xuất của bà con các hộ tái định cư thủy điện Sơn La, phấn đấu hoàn thành quyết toán toàn bộ dự án trong quý I/2016, với tổng vốn đầu tư còn lại là 8.351 tỷ đồng./. 

Khám sức khỏe cho người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Ảnh: TTXVN

 


Đề xuất