Đẩy mạnh tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 27/10, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị giao ban báo, tạp chí quý III và nhiệm vụ quý IV/2016.
Day manh tuyen truyen tai vung dan toc thieu so va mien nui hinh anh 1
Ông Vũ Hữu Hoạt giới thiệu định hướng tuyên truyền trong quý IV/2016

Theo ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc (UBDT), sau khi có Quyết định 633/QĐ-TTg, UBDT đã chỉ đạo các báo, tạp chí thực hiện theo chương trình xuất bản, phát hành theo đúng tôn chỉ, mục đích; tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm với 20 đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương, đảm bảo tiến độ thời gian quy định.

Trong quý III/2016, các báo, tạp chí đã bám sát định hướng nội dung tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung; đưa thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, trình bày đẹp, phù hợp với trình độ người đọc. Chất lượng các ấn phẩm được nâng cao, có nhiều chuyên mục hay.

Về nội dung, các báo đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường...; giới thiệu những điển hình tiên tiến trong xóa đói nghèo, vươn lên làm giàu, gương người tốt việc tốt ở vùng DTTS, miền núi.

Công tác quản lý, khai thác, bảo quản báo, tạp chí ở địa phương thực hiện nề nếp. Ở xã, thôn bản, báo, tạp chí được bảo quản, khai thác tại nhà văn hóa thôn, bản và nhà trưởng bản, người có uy tín. Ở trường học, các ấn phẩm báo chí được đọc trong các buổi sinh hoạt lớp hoặc các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Tất cả ấn phẩm sau khi đọc xong được lưu giữ tại thư viện nhà trường làm tư liệu học tập cho các em. Với các đồn, trạm biên phòng, báo chí giúp các cán bộ, chiến sỹ biên phòng nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết khoa học kỹ thuật, văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc...

Theo UBDT, từ 19/4/2016 đến 30/9/2016, Công ty phát hành báo chí Trung ương đã chuyển 19 loại báo, tạp chí chuyên đề DTTS và miền núi đến các đối tượng được thụ hưởng là hơn 13,2 triệu tờ, cuốn. Từ khi có Quyết định 633 đến hết ngày 25/9, UBDT mới được cấp 50% kinh phí.

“Công tác điểm báo được triển khai thực hiện thường xuyên, định kỳ mỗi tháng 1 lần, tập trung vào các tin bài phản ánh về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; nhận xét về nội dung, chất lượng của các bài báo và hình thức ấn phẩm”, ông Đinh Xuân Thắng cho biết.

Đại diện các báo, tạp chí tham gia chương trình 633 đánh giá cao việc điểm báo của Vụ Tuyên truyền, qua đó giúp các tờ báo, tạp chí bám sát chủ trương tuyên truyền UBDT theo từng giai đoạn và sát với nhu cầu của đồng bào. Đồng thời các báo cũng đề nghị UBDT có kế hoạch tuyên truyền sớm năm 2017 để chủ động trong việc tổ chức nội dung, in ấn, xuất bản, phát hành.

Bên cạnh đó, đại diện các báo, tạp chí cũng đề xuất việc phát hành phải kịp thời hơn tới bà con. Thực tế qua kiểm tra, giám sát của UBDT, việc chuyển báo đến tay người đọc ở một số địa phương còn bất cập, chưa khắc phục được.

Theo ông Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT), trong quý IV/2016, các báo, tạp chí cần tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị Đại hội XII của Đảng; trong đó chú ý tăng cường thông tin, tuyên truyền chương trình hành động của Đảng bộ các cấp; tuyên truyền về kỳ hợp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, trong đó tập trung phản ánh, thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến vùng DTTS và miền núi, các ngày kỷ niệm trong quý IV/2016; tuyên truyền “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới với vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; thông tin đến các đối tượng thụ hưởng của từng báo, tạp chí kết quả thực hiện chính sách dân tộc với các chỉ tiêu đã đạt được cũng như những vấn đề bất cập, hạn chế, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc.

Trước mắt, các báo, tạp chí tuyên truyền việc khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung, vấn đề phòng dịch, giải quyết về nước sinh hoạt, tập trung phát triển sản xuất sau lũ lụt; lễ biểu dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2016; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất vào tháng 11/2016 và các hoạt động văn hóa diễn ra ở các địa phương.
Theo baotintuc.vn 

Đề xuất