Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị, sở ngành cần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, trong đó các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai hoạt động. Các nội dung phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; gắn với chương trình bình ổn thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, khởi nghiệp sáng tạo. 
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có đóng góp trong cuộc vận động. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Để cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả bền vững, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước. Cùng với đó, các ngành chức năng cần tạo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, sáng tạo, đầu tư phát triển; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng sản phẩm, công nghệ trong nước. Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành mở rộng diện phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp uy tín trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người dân. 
Lãnh đạo MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có đóng góp trong cuộc vận động. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Thời gian qua, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được các sở ngành thành phố quan tâm thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, từ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt đến hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước sản xuất, mở rộng mạng lưới kinh doanh hàng Việt.

Gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chương trình bình ổn thị trường. Đến nay, thành phố đã phát triển được trên 10.500 điểm bán hàng bình ổn, phủ rộng khắp các địa bàn, đặc biệt tại các khu vùng ven ngoại thành, khu tập trung đông công nhân, người lao động.

Đồng thời, các ngành chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. 
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có đóng góp trong cuộc vận động. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Cuộc vận động tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ngày càng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Hiện thành phố có hệ thống phân phối hàng Việt phủ rộng khắp địa bàn với 40 trung tâm thương mại, 193 siêu thị, 240 chợ truyền thống, hơn 890 cửa hàng tiện lợi. Tỷ lệ hàng Việt chiếm lĩnh thị trường tại các kênh phân phối, duy trì từ 80-90%./.

Đề xuất