Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo

Sáng 27/5/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020” (lần 3).

 

Day manh cong tac tuyen truyen, van dong vung dong bao DTTS va mien nui, bien gioi, hai dao hinh anh 1
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Đại diện một số Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Tuyên truyền UBDT - đơn vị Thường trực xây dựng Đề án đã trình bày dự thảo lần 3 Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020”.

 

Day manh cong tac tuyen truyen, van dong vung dong bao DTTS va mien nui, bien gioi, hai dao hinh anh 2
Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều đồng tình cao với dự thảo lần 3 của Đề án và có những ý kiến đóng góp bổ sung như: cần nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án; các nội dung đưa ra cần có giải pháp cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả; cần chú ý đến việc phân bổ nguồn kinh phí cho phù hợp và đúng quy định; đổi mới nội dung tuyên truyền; định hướng thông tin tuyên truyền cho các báo, tạp chí đối với vùng đồng bào DTTS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới và hải đảo trong thời gian tới và đánh giá đúng thực trạng công tác này trong thời gian qua, những vấn đề đã làm được và chưa làm được để đề xuất những giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, cần có quan điểm nhất quán của các Bộ, ban, ngành và địa phương; có kế hoạch tuyên truyền để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu đơn vị thường trực xây dựng Đề án tiếp thu tất cả các ý kiến bổ sung cho dự thảo, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều đồng tình cao với dự thảo lần 3 của Đề án và có những ý kiến đóng góp bổ sung như: cần nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án; các nội dung đưa ra cần có giải pháp cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả; cần chú ý đến việc phân bổ nguồn kinh phí cho phù hợp và đúng quy định; đổi mới nội dung tuyên truyền; định hướng thông tin tuyên truyền cho các báo, tạp chí đối với vùng đồng bào DTTS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới và hải đảo trong thời gian tới và đánh giá đúng thực trạng công tác này trong thời gian qua, những vấn đề đã làm được và chưa làm được để đề xuất những giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, cần có quan điểm nhất quán của các Bộ, ban, ngành và địa phương; có kế hoạch tuyên truyền để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu đơn vị thường trực xây dựng Đề án tiếp thu tất cả các ý kiến bổ sung cho dự thảo, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án trong thời gian tới.

Theo cema.vn


Đề xuất