Đầu tư trên 103.000 tỷ đồng cho quy hoạch thủy lợi vùng Tây Nguyên

Hồ chứa nước Krông Búk Hạ nằm trên địa bàn xã Ea Phê, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 
Nguồn vốn thực hiện quy hoạch được cân đối từ vốn ngân sách nhà nước hàng năm, vốn xã hội hóa, đóng góp của người dân vùng hưởng lợi…

Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn năm 2030, định hướng đến năm 2050 nhằm chủ động thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, phục vụ tái cấu trúc ngành nông nghiệp, từng bước hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi, nâng cao mức đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp. Các giải pháp cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho trên 1,16 triệu ha đất canh tác; trong đó, nâng diện tích đảm bảo cần tưới từ công trình thủy lợi đạt 52%; đảm bảo 90% nguồn nước sinh hoạt, công nghiệp… Cùng với đó là đảm bảo tiêu, thoát nước với trận mưa tần suất 10%.

Đập Cà Ha (tỉnh Kon Tum). Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Về công trình, khu vực sẽ được tập trung sửa chữa, nâng cấp các công trình đầu mối, công trình bị hư hỏng, xuống cấp…; xây dựng và hoàn thiện các công trình lớn, liên vùng phục vụ đa mục tiêu. Đồng thời, nghiên cứu công trình lấy nước, chuyển nước từ các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông vùng Tây Nguyên cấp nước cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng cây trồng tập trung; đấu nối liên kết cấp nước giữa các hồ chứa; phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ lưu trữ nước trên đất dốc; ứng dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm; vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa…

Cụ thể, Tiểu vùng lưu vực sông Sê San và phụ cận sẽ có 408 công trình được xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp; Tiểu vùng thượng lưu vực sông Ba và phụ cận có 345 công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp; Tiểu vùng thượng lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận có 646 công trình; Tiểu vùng lưu vực sông Srêpôk và phụ cận với 707 công trình…

Về giải pháp phi công trình, khu vực sẽ nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, tăng cường hiện đại hóa trong quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi;  xây dựng và hiện đại hóa hệ thống dự báo, cảnh báo, dự báo; nghiên cứu và áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; xem xét sử dụng nước mặt thay thế nước ngầm…

Vùng quy hoạch gồm 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông Lâm Đồng.
Bích Hồng

Đề xuất