Đầu tư điện để phát triển Côn Đảo

Mới đây, ngày 10/2/2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nguồn năng lượng trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Một góc Nhà máy điện An Hội 

Theo Quyết định này, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 là 23,4%. Diesel vẫn là nguồn điện chủ lực cung cấp cho huyện Côn Đảo trong thời gian tới, kết hợp nguồn khí tự nhiên hóa lỏng và các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, đảm bảo mỹ quan đô thị và môi trường trong sạch phát triển du lịch.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt quan tâm đến xây dựng hạ tầng điện của Côn Đảo, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

Năm 2015, điện lực Côn Đảo đặt mục tiêu sản xuất 11 triệu kWh, tăng 6% so với năm 2014. Ngành điện phát triển, Côn Đảo sẽ phát huy được những lợi thế, tiềm năng, tương xứng với vị trí tiền tiêu của cả nước.

Công nhân điện lực Côn Đảo bảo dưỡng lưới điện
Vận hành các tổ máy Diesel tại Nhà máy điện An Hội

 


Đề xuất