Dấu ấn nông thôn mới Hà Nội

Trường mầm non xã Song Phượng, huyện Đan Phượng được đầu tư xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Vũ Sinh - DTMN

Đến nay, Hà Nội đã có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức. Bốn huyện đăng ký đạt chuẩn NTM đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để trình các cấp xem xét, công nhận. Đối với xã NTM, thành phố có 325/386 xã đã đạt và đủ điều kiện đạt chuẩn NTM, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Hà Nội còn có 3 xã: Song Phượng, Đan Phượng, Liên Trung (huyện Đan Phượng) đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đường giao thông nông thôn ở xã Song Phượng, huyện Đan Phượng
khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Vũ Sinh – DTMN

 
Kiên cố hóa kênh mương và làm đường giao thông nội đồng ở xã Đốc Tín,
huyện Mỹ Đức. Ảnh: Vũ Sinh – DTMN

 
Trang trại trồng hoa Đan Hoài, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng được đầu tư sản xuất theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Vũ Sinh – DTMN

Nhờ phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn Hà Nội năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 1,81%. Với kết quả này, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện xây dựng NTM.
Nguyễn Hoàng – Vũ Sinh

Đề xuất