Dấu ấn Di sản văn hóa thế giới ở Quảng Nam

Đô thị cổ Hội An được bảo tồn gần như nguyên trạng với một quần thể di tích kiến trúc cổ gồm nhiều công trình nhà ở, hội quán, đình chùa, miếu mạo, giếng, cầu, nhà thờ tộc, bến cảng, chợ...

Đô thị cổ Hội An được hình thành vào cuối thế kỷ XVI. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Đô thị cổ Hội An vẫn giữ được những nét đẹp cổ xưa nhất với 1.360 di tích, là một địa danh độc nhất vô nhị trong biên niên sử thời hiện đại.

Du khách tham quan Phố cổ Hội An

Khu đền tháp Mỹ Sơn được tạo lập từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ XIII, gồm hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Champa, có vai trò rất quan trọng về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật.

Khu đền tháp Mỹ Sơn từng là nơi tổ chức nghi lễ cúng tế, là lăng mộ của các vị vua và hoàng thân, quốc thích Vương triều Champa. Tháng 12/1999, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Khu đền tháp Mỹ Sơn từng là nơi tổ chức nghi lễ cúng tế, là lăng mộ của các vị vua và hoàng thân, quốc thích Vương triều Champa. Tháng 12/1999, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An được các tổ chức bảo tồn quốc tế đánh giá là một trong những điển hình bảo tồn đa dạng sinh học phục hồi sinh thái.

Du khách tham quan Phố cổ Hội An Một góc Cù Lao Chàm

Nhờ bảo tồn, phát huy tốt giá trị các di sản, Quảng Nam dần trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, với 6,5 triệu lượt du khách năm 2018, trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch không ngừng tăng trong những năm gần đây.
Đức Thịnh

Đề xuất