Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn ở Cần Thơ

 
              Nghề dệt chiếu của đồng bào Khmer


Ban chỉ đạo Đề an Đào tạo nghề thành phố Cần Thơ cho biết: từ năm 2010 trở lại đây, Cần Thơ đã mở 676 lớp dạy nghề sơ cấp, với 50 nghề khác nhau, đào tạo 23.052 lao động nông thôn, với học viên chủ yếu là con em thuộc gia đình chính sách, đồng bào dân tộc Khmer, hộ nghèo và cận nghèo
 
 
 Phụ nữ Khmer phát triển nghề đan lưới cước cung cấp cho ngư dân đánh bắt thủy sản


                 Nhgề thủ công mỹ nghệ từ tre nứa tại địa phương


Với phương châm đào tạo đi đôi với sử dụng, nhiều lao động nông thôn sau khi được đào tạo nghề đã phát huy ngành nghề được đào tạo. Việc bố trí lao động cũng được địa phương, gia đình tính toán hợp lý, trong đó chú trọng sử dung lao động có kiến thức vào những công việc phù hợp với lợi thế của từng địa phương như:trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, may mặc, đan lát, dịch vụ…,, qua đó giúp người lao động tăng thêm thu nhập, gắn bó với nghề.
 

Mô hình trồng ớt xuất khẩu cho thu nhập cao hơn lúa đang được mở rộng ở nhiều địa phương. 


Các huyện Cờ Đỏ ,Thới Lai , Ô Môn…, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống đã thực hiện khá tốt việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; trong đó thị trấn Cờ Đỏ đã liên kết với Cơ sở đan lục bình xuất khẩu tạo việc làm ổn định cho hàng trăm chị em. Hiện cơ sở này đang sản xuất nhiều mặt hàng làm từ nguyên liệu lục bình sẵn có của địa phương như vỏ, túi ,xách, lẳng hoa…phục vụ nhu cầu thị trường trong và xuất khẩu. 
 

 Chế biến ớt xuất khẩu
 


Cá thát lát đặc sản đang được nông dân ở nhiều tỉnh ĐBSCL mở rộng diện tích nuôi vì cho hiệu quả kinh tế cao.

Kỹ thuật cho trái nghịch mùa được nông dân ứng dụng sau khi được đào tạo

Một cửa hàng bàn các sản phẩm chế biến nguyên liệu sản xuất tại địa phương

 


Đề xuất