Đạo sắc phong tại đền Trấn Vũ được công nhận tài liệu lưu trữ quý hiếm

23 đạo sắc phong tại đền Trấn Vũ được làm bằng giấy dó và trang trí hình rồng, trên mỗi bản được ghi rõ bằng văn tự Hán nôm có con dấu ấn triện của nhà Vua. Các sắc phong này có niên đại Cảnh Hưng thứ 44 đến đời Nguyễn (từ năm 1740 đến năm 1940), mang nội dung công nhận có tính nhà nước, đồng thời thể hiện quyền lực của triều đình đối với các làng, xã. Đây là tư liệu quý giá và trung thực về tên, tuổi, công lao của những nhân vật lịch sử, về quê quán, công trạng và xếp hạng (gia phong mỹ tục, sắc phong Tôn thần, Thượng đẳng thần…), biểu thị sự tôn vinh của vương triều và công đồng dân cư với vị thần đó. Đồng thời các đạo sắc phong cũng là nguồn tư liệu quan trọng để nghiên cứu tín ngưỡng dân gian và cũng được coi là những cổ vật có giá trị do có tính độc bản. 

Trải qua các thời kỳ lịch sử, cho đến nay, nhân dân phường Thạch Bàn đã giữ gìn cơ bản nguyên vẹn sắc phong, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, những hoạt động tín ngưỡng mang dấu ấn lịch sử quê hương. Sau một thời gian dài các nhà khoa học, hội đồng khoa học thẩm định xem xét, đánh giá và đề xuất, đầu tháng 3 năm 2018 UBND thành phố Hà Nội quyết định công nhận các sắc phong này là tài liệu lưu trữ quý hiếm. 

Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nhiều nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi truyền thống. Lễ hội đền Trấn Vũ được tổ chức thường niên vào ngày mùng 3 tháng 3 Âm lịch. Đây là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống, thể hiện khát vọng của người dân mong muốn cuộc sống thanh bình, tốt đẹp. Tại lễ hội còn diễn ra nhiều trò chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân và khách thập phương.
Đinh Thuận 
 

Đề xuất