Đào Ngạn- điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước ở Cao Bằng

Dao Ngan- diem sang trong phong trao thi dua yeu nuoc o Cao Bang hinh anh 1
Đường nông thôn xóm Kể Hiệt, xã Đào Ngạn (Hà Quảng) được bê tông hóa.


Ông Phan Văn Khái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đào Ngạn cho biết: Năm 2014, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới đến 9/9 khu dân cư, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng, nội lực của địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong xã đã hiến trên 10 nghìn m2 đất, đóng góp trên 500 ngày công lao động xây dựng giao thông nông thôn và nhà văn hóa xóm; tham gia giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; góp phần quan trọng để đến nay, hệ thống các công trình hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh đã cơ bản được đầu tư xây dựng phục vụ phát triển KT - XH địa phương.  

Nhân dân trong xã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thông qua nhiều hình thức như: Giúp nhau về cây giống, con giống, ngày công lao động, cho nhau  vay vốn không tính  lãi… Qua đó, đã huy động được nhiều nguồn lực phát triển sản xuất, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các hoạt động hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh và trở thành hoạt động thường xuyên; các gia đình chính sách, thương binh, người có công trên địa bàn đều có mức sống ổn định; các trường hợp người già cô đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật..., được quan tâm chăm sóc. Dân chủ ở cơ sở luôn được đảm bảo; nhân dân luôn đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương pháp luật; thực hiện tốt hương ước, quy ước của xóm, làng, an ninh trật tự luôn được giữ vững và ổn định. 

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong thời gian qua góp phần quan trọng để đến cuối năm 2014, xã Đào Ngạn đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Hằng năm, xã có trên 90% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% xóm được công nhận Làng văn hóa. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xã vận động nhân dân tập trung phát triển cây thuốc lá nguyên liệu; năm 2014, toàn xã trồng được 194,8 ha thuốc lá, đạt 105,3% kế hoạch, năng suất đạt 23 tạ/ha, sản lượng 448 tấn. Từ trồng thuốc lá, phần lớn các hộ đều có thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng/vụ, nhiều hộ thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/vụ. Đời sống người dân từng bước được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người/năm tăng từ  8,6 triệu đồng (năm 2010) lên 13 triệu đồng (năm 2014); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%. Đặc biệt, Đào Ngạn là 1 trong 2 xã của tỉnh có 100% hộ di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường.  

Nhằm tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, hằng năm, Đảng ủy, UBND xã chú trọng tới công tác thi đua, khen thưởng. Từ năm 2010 đến nay, xã đã kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề. Cụ thể: Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 65 cá nhân; Đảng ủy xã khen thưởng 13 tập thể chi bộ và 91 đảng viên có thành tích xuất sắc. Cán bộ và nhân dân xã Đào Ngạn  được UBND tỉnh tặng 1 Bằng khen; UBND huyện tặng 2 Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. 

Đề xuất