Đào đất sản xuất…mang đến nơi ở mới để trồng tỏi

Đây là nghề vốn cho thu nhập chính từ nhiều năm qua của người dân địa phương. Đến nay, công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân thôn Ninh Yển chưa hoàn thành, nhưng một vùng đất rộng lớn ven biển ở đây đã tan hoang.
 
Đất của một khu ruộng bị đào mang đi nơi khác. 

Nguyên nhân bởi diện tích đất sản xuất ở khu tái định cư quá ít, không thể duy trì được nghề trồng tỏi vốn cần diện tích đất lớn và đất cát vôi vùng ven biển ở xã Ninh Phước rất phù hợp để trồng tỏi.

 Một khu đất bị hoang hóa do người dân đào đất mang đi nơi khác.

Đất của một khu vườn đã bị đào mang đi nơi khác

 

Một khu đất bị hoang hóa do người dân đào đất mang đi nơi khác để trồng tỏi

 

 

Đề xuất