"Dân vận khéo” giúp người dân Mường La ổn định cuộc sống

Nhờ công tác dân vận khéo, đồng bào vùng lũ Mường La đã nhanh chóng khôi phục lại diện tích ruộng nước để ổn định sản xuất. Ảnh: Hữu Quyết

Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, những người làm công tác dân vận thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời hướng dẫn đồng bào cách làm kinh tế phù hợp.

Cán bộ làm công tác dân vận tham gia cùng đồng bào dọn đất đá sau lũ.
Ảnh: Hữu Quyết

Ông Phạm Văn Huynh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ít Ong cho biết, sau các đợt tuyên truyền, vận động, các nhóm “Dân vận khéo” đã giúp đồng bào dần thay đổi phương thức sản xuất và xuất hiện thêm nhiều mô hình làm ăn hiệu quả. Bên cạnh đó, các nhóm “Dân vận khéo” còn chung tay với đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đồng bào sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Cán bộ dân vận hướng dẫn đồng bào thực hiện mô hình trồng cây ăn quả trên vùng đất hoang hóa. Ảnh: Hữu Quyết

Huyện Mường La sẽ tiếp tục tăng cường công tác dân vận, từng bước củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Hữu Quyết

Đề xuất