Dân số tỉnh Hòa Bình trong mười năm tăng ở mức ở thấp so với cả nước

 UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hòa Bình năm 2019 Nguyễn Văn Dũng khẳng định, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cuộc tổng điều tra hoàn thành theo kế hoạch. Kết quả sơ bộ mà Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố là căn cứ cho hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả này cũng là thông tin, dữ liệu phục vụ việc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cơ sở để xây dựng văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Dũng đề nghị, sau khi hoàn thành cuộc tổng điều tra, các số liệu cần được công bố rộng rãi để các tổ chức, nhân dân nắm được.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bắt đầu thực hiện từ ngày 1/4 và kết thúc ngày 24/4/2019, với 100% các địa bàn đã hoàn thành công tác thu thập thông tin, tổng số phiếu điều tra trên toàn tỉnh là 221.375 phiếu.

Theo số liệu công bố của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, tại thời điểm ngày 1/4/2019, dân số tỉnh Hòa Bình là 854.131 người. Sau 10 năm (2009 -2019) dân số tỉnh Hòa Bình tăng thêm khoảng 69 ngàn người, bình quân mỗi năm tăng 6.891 người. Tốc độ tăng dân số của tỉnh không cao, trong 10 năm, trung bình chỉ tăng 0,84%. Mức tăng thấp nhất so với các tỉnh miền núi phía Bắc và so với cả nước.

Trong tổng dân số của tỉnh Hòa Bình, giới tính nam chiếm 49,98%; nữ chiếm 50,01% (tỷ số giới tính 99,9 nam/100 nữ). Dân số thành thị là 134.320 người, chiếm 15,72%; dân số nông thôn là 719.811 người, chiếm 84,27% tổng dân số toàn tỉnh. Như vậy, tỷ lệ người dân ở khu vực thành thị của tỉnh thấp hơn nhiều so với dân số thành thị cả nước là 34,36%; cho thấy tình hình đô thị hóa của tỉnh Hòa Bình còn chậm, mức sống, dân trí, công nghệ, thông tin, cơ sở hạ tầng... còn thấp.

Quy mô hộ trung bình của tỉnh là 3,87 người/hộ. Trong đó, quy mô hộ trung bình khu vực thành thị là 3,48 người/hộ, khu vực nông thôn là 3,95 người/hộ. Quy mô hộ ngày càng giảm so với Tổng điều tra năm 2009 ở khu vực thành thị và nông thôn; chứng tỏ xã hội ngày càng phát triển, nhận thức của người dân qua các năm được nâng lên. Những kiến thức về dân số và kế hoạch hóa gia đình được phổ biến rộng rãi. Mặt khác, đời sống vật chất ngày càng cao, con người càng có xu hướng hưởng thụ về tinh thần, muốn sinh ít con để chăm sóc và nuôi dạy các con tốt hơn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen cho 47 tập thể, 129 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh Hòa Bình 2019.

Thanh Hải

Đề xuất