Đan rọ tôm - nghề phụ cho thu nhập chính của người dân vùng ven hồ Thác Bà

Từ vài chục hộ tự phát, manh mún, nhỏ lẻ, đến nay, cả xã Phan Thanh đã có tới 350 hộ đan rọ tôm quanh năm. Thu nhập từ nghề đan rọ tôm đem lại nguồn thu ổn định cho người dân trong xã, giúp người dân xóa đói giảm nghèo.
 
Rọ tôm được vận chuyển đi bán cho các xã lân cận trong
vùng lòng hồ thủy điện Thác Bà. 

 Rọ tôm được vận chuyển đi bán cho các xã lân cận trong
vùng lòng hồ thủy điện Thác Bà.

Rọ tôm được vận chuyển đi bán cho các xã lân cận trong
vùng lòng hồ thủy điện Thác Bà.

Gia đình chị Hứa Thị Nghiệp làng Ro, xã Phan Thanh mỗi ngày
đan được khoảng 100 rọ tôm.

Với giá bán bình quân từ 3.500 - 4.000 đồng/rọ, mỗi ngày gia đình chị
thu nhập từ 300 - 350 ngàn đồng. 

Đan rọ tôm ở xã Phan Thanh. 

 

 

Đề xuất