Đậm đà bản sắc văn hóa trong lễ bắc máng nước của người Xơ Đăng- Xơ teng

Trai tráng trong làng tái hiện nghi thức truyền thống trong lễ bắc máng nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Lễ bắc máng nước thường diễn ra trong 3 ngày trước khi buôn làng tổ chức ăn mừng lúa mới, cầu mong nguồn nước dồi dào, mưa thuận gió hoà, thóc lúa đầy kho, trâu bò đầy chuồng, cuộc sống bình an… Đây là dịp để đồng bào Xơ Đăng cùng nhau gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gìn giữ nguồn nước sạch, môi trường tự nhiên.
 
Người dân địa phương và du khách cùng hòa nhịp trống, chiêng với đồng bào Xơ Đăng trong lễ bắc máng nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 
Dân làng uống rượu cần mừng lễ bắc máng nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 
 Trai gái trong làng cùng tưng bừng trong tiếng trống, chiêng và điệu múa xoang truyền thống mừng nguồn nước được dẫn về làng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 
 Dân làng uống rượu cần mừng lễ bắc máng nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 
Trai tráng trong làng đánh cồng chiêng mừng lễ bắc máng nước.
Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 
Già làng cùng thanh niên trai tráng trong làng đi tìm nguồn nước.
Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 
Già làng làm nghi lễ cúng thần nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 
 Thanh niên trai tráng trong làng bắc máng nước dẫn nguồn về làng.
Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Dương Giang 
 

Đề xuất