Đắk Ơ - Điểm sáng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Một góc khu định canh, định cư của xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ảnh baobinhphuoc.com.vn 

Đắk Ơ là xã biên giới thuộc huyện Bù Gia Mập, cách xa trung tâm Bình Phước hơn 100km, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 34%, chủ yếu là dân tộc S’tiêng. Vì vậy, việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các thôn đồng bào dân tộc thiểu số gặp không ít khó khăn.

Từ thực tế trên, Đảng ủy xã Đắk Ơ triển nhiều giải pháp đến các chi bộ đảng cơ sở, nhất là công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số. Theo đó, đối với chi bộ một thời gian dài không phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã tăng cường các đảng viên là cán bộ công chức xã về làm Bí thư Chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cơ cấu lại Bí thư chi bộ tại các thôn, chú trọng những đồng chí có năng lực, phẩm chất chính trị. Đối với công tác tạo nguồn phát triển Đảng, xã tập trung phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, trở thành lực lượng nguồn của thôn sau này; đồng thời bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng...

Với các giải pháp phù hợp đặc thù của từng thôn, đến nay, công tác phát triển đảng viên tại xã Đắk Ơ đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các thôn ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Trong hai năm 2016- 2017, Đảng bộ xã đã kết nạp 12 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 185 người, trong đó có 63 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Điển hình tại thôn 3 xã Đắk Ơ, qua những buổi sinh hoạt chi bộ, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được triển khai đến toàn đảng viên trước khi lan tỏa đến cộng đồng dân cư. Với vai trò Bí thư Chi bộ thôn, anh Điểu Ma Giang luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao, động viên thành viên chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc đề ra. Anh cũng luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn. 

Hiện thôn 3 có 411 hộ với 1.745 nhân khẩu, trên 67 % là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu người S’tiêng, Tày, Nùng. Những năm trước, cuộc sống của người dân trong thôn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều năm liền chi bộ thôn không kết nạp được đảng viên mới. Nhận thức rõ những khó khăn của địa phương, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Đắk Ơ, Chi bộ thôn 3 đã tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển đảng viên của chi bộ thôn 3 đã có những tiến triển đáng kể. Đến nay, Chi bộ thôn 3 đã phát triển được 16 đảng viên, 100% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đây là những đảng viên trẻ, có năng lực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Số hộ khá giàu ngày một tăng lên chiếm gần 35% tổng số hộ trong thôn, số nhà kiên cố và bán kiên cố chiếm trên 95%.  

Nhiều hộ dân từ chỗ chỉ biết trông chờ trợ cấp của Nhà nước, đến nay đã biết vươn lên làm giàu chính đáng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Đảng viên Điểu Ghế là một trong những thành viên tích cực trong tổ hòa giải của thôn và là người đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất. Anh hiện có 3,5 ha đất, trong đó 3 ha điều và 1.000 trụ tiêu, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Ba người con của anh được học hành đầy đủ. 

Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ơ Điểu Beo khẳng định, đội ngũ đảng viên trên địa bàn xã đã trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cộng đồng. Từ đó, giúp bà con các dân tộc thiểu số ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo và một lòng đi theo Đảng, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
K GỬIH

Đề xuất