Đắk Nông trồng hơn 1.500 ha rừng năm 2019

Cây xà được trồng tại bon Pi Nao (Đắk Nông). Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Việc trồng một diện tích rừng lớn trong năm 2019 sẽ góp phần nâng cao độ che phủ rừng tại Đắk Nông nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung trong bối cảnh tình trạng phá rừng để lấy đất làm nương rẫy khá “nóng” xảy ra trong những năm gần đây tại Tây Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao cho UBND các huyện và 16 đơn vị chủ rừng trồng 219 ha rừng phòng hộ và trên 1.240 ha rừng sản xuất. Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai là doanh nghiệp trồng rừng nhiều nhất với 323,6 ha rừng sản xuất; Đắk G’Long là huyện trồng rừng nhiều nhất với 1.148 ha. Các loại cây được trồng trong năm nay là: sao, dầu, keo lai và keo bát độ. Các cơ quan, đơn vị trồng rừng từ nguồn kinh phí các chủ dự án chuyển đổi rừng, vốn dịch vụ môi trường rừng, vốn đơn vị tự cân đối và vốn do các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư.

Năm nay, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu quỹ đất đưa vào thiết kế trồng rừng phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ, thiết kế trồng rừng, dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trồng rừng như: cây giống, hiện trường, nhân lực… để đảm bảo trồng rừng trong mùa mưa.

Trong quá trình trồng rừng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ rừng hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh nghiêm cấm hành vi chặt phá rừng tự nhiên và khai thác rừng trồng khi chưa có cấp có thẩm quyền cho phép để trồng rừng. Ngoài ra, cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ các đơn vị được giao trồng rừng giải quyết dứt điểm diện tích đất bị lấn chiếm, tuyên truyền để người dân tham gia trồng rừng và tạo điều kiện cho các đơn vị trồng rừng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngọc Minh

Đề xuất