Đắk Nông tập trung nâng cao chất lượng dạy và học

Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động xã hội hóa, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp, xây mới các cơ sở giáo dục. Riêng trong năm học này, tỉnh đã đầu tư gần 150 tỷ đồng xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị học tập,  cấp  sách  vở miễn phí cho gần 76.000 học sinh…
 
Tỉnh Đắk Nông hiện có 382 cơ sở giáo dục với gần 52.000 học sinh là người dân tộc

Với  những  cố  gắng, nỗ  lực  chung  của  tỉnh và  cộng  đồng,  chất lượng  giáo  dục  ở  Đắk Nông  đã  có  những chuyển  biến  tích cực. Hàng  nghìn  học  sinh ở  vùng  sâu,  vùng  xa đã được đến trường, số lượng  học  sinh  trong độ tuổi được đi học và tốt  nghiệp  trung học phổ thông luôn ở mức cao...  

Học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú N’Trang Lơng

Đặc  biệt,  tháng 6/2016  vừa  qua,  Đắk Nông  đã  trở  thành tỉnh thứ2 của khu vực Tây Nguyên được công nhận  đạt  chuẩn  phổ cập giáo dục mầm non.

Học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú N'Trang Lơng biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới 2016 - 2017

Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Đắk Song - nơi tạo nguồn cán bộ cho các xã miền núi thuộc huyện Đắk Song

Tháng 6/2016, Đắk Nông trở thành tỉnh thứ 2 của khu vực Tây Nguyên được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non. Trong ảnh: Lớp học mầm non tại Trường mẫu giáo xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

Những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp, xây mới các cơ sở giáo dục. Trong ảnh: Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Tuy Đức vừa được đưa vào sử dụng 

Cô và trò Trường trung học phổ thông Chu Văn An, thị xã Gia Nghĩa

Với sự nỗ lực chung của toàn ngành, hàng nghìn học sinh ở vùng sâu, vùng xa đã được đến trường, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông luôn ở mức cao

 
Đề xuất