Đắk Nông tạo đà phát triển từ xây dựng nông thôn mới

 
Bình minh trên hồ Đắk R'Tih, thị xã Gia Nghĩa

Từ  năm  2011  đến  nay, Đắk Nông đã huy  động  được  5.500  tỷ  đồng,  trong  đó  nhân  dân đóng góp 1.034 tỷ  đồng  để  phát triển cơ  sở hạ tầng. Toàn tỉnh  thực  hiện  “cứng  hóa”  hơn  800  km  đường  giao thông liên xã, gần  2.400  km  đường  liên  thôn;  xây  dựng  hơn  200  công  trình  thủy  lợi  vừa  và  nhỏ... Tỷ lệ người  dân  sử dụng  điện tăng cao.

 
Mô hình trồng tiêu sạch cho năng suất cao tại huyện Đắk Song

Đắk  Nông  còn  xây  mới nhiều trường, lớp học,  trạm  y  tế,  nhà văn  hóa,  các  điểm  dịch  vụ  bưu  chính  viễn  thông,  chợ nông  thôn...,  phục  vụ nhu cầu  học  tập,  sinh hoạt,  chăm  sóc  sức  khỏe cộng đồng. Tỉnh  cũng  đã  xây  dựng,  nâng  cấp  hàng  nghìn  căn nhà đại đoàn kết,  nhà  tình  thương,  tạo  nơi ở ổn định cho các  gia  đình  thuộc  diện  chính  sách,  hộ nghèo  ở vùng  sâu,  vùng  xa, vùng biên giới.

Mùa thu hoạch lúa ở xã Buôn Choah, huyện Krông Nô

Ngoài  Đạo  Nghĩa  (huyện  Đắk  R’lấp)  là xã đầu  tiên  của  tỉnh  đạt  chuẩn  xây  dựng  nông  thôn  mới,  nhiều  xã khác cũng đã đạt từ 10-18 tiêu chí.

Mô hình trồng rau trong nhà lồng ở vùng ven thị xã Gia Nghĩa đem lại hiệu quả kinh tế cao

Từ  kết  quả  của  chương trình xây dựng  nông thôn mới, trên địa  bàn Đắk Nông đãhình  thành một sốmô hình  ứng  dụng  có hiệu  quả khoa  học  công  nghệ  vào  sản  xuất,  chăn  nuôi,  giúp  đồng  bào  có  việc  làm ổn  định,  góp phần nâng cao thu  nhập,  xóa  nghèo  bền  vững.  Nhờ  vậy,  thu  nhập  bình  quân  đầu  người ởvùng nông thôn  tỉnh  Đắk  Nông  tăng  nhanh, tỷ lệ  hộ  nghèo  giảm xuống còn 13,5%.  Đây  là cơ  sở để Đắk  Nông  thực  hiện  thắng  lợi Nghị quyết Đại hội  đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần  thứ  XI  (nhiệm  kỳ 2015 - 2020).

 
Trên 200 công trình thủy lợi lớn nhỏ đã được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2011 đến nay

 

Tỉnh Đắk Nông hiện có 73 trường học đạt chuẩn quốc gia

Đắk Nông chú trọng tới công tác đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn

 Đề xuất