Đắk Nông hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách để đảm bảo an sinh xã hội 7 tháng của năm 2022.

Theo đó, đến tháng 7/2022, Đắk Nông đã phê duyệt, hỗ trợ cho hơn 122.000 trường hợp với tổng kinh phí là hơn 150 tỷ đồng. Hiện, toàn bộ các nhóm đối tượng được thụ hưởng đã được phê duyệt và chi hỗ trợ kịp thời, đúng quy định. Riêng chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động không có trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng theo quy định.

Liên quan đến việc thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tỉnh Đắk Nông đã kịp thời ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện. Kết quả, qua rà soát và phê duyệt, toàn tỉnh có 11 trường hợp được nhận số tiền 16,5 triệu đồng. Đến nay, toàn bộ các trường hợp này đã được nhận tiền theo đúng thời gian quy định.

UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, nguyên nhân số đối tượng được hưởng theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg còn thấp là do doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Để đảm bảo không để sót đối tượng, ngày 29/7/2022, tỉnh Đắk Nông tiếp tục ban hành công văn về việc tiếp tục rà soát, thống kê cập nhật số liệu về nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà cửa và làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Dung

Tin liên quan

Sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 3/7/2022 về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.


Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.Đề xuất