Đắk Nông hỗ trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp

Đắk Nông chú trọng chế biến, nâng cao chất lượng cà phê.
Ảnh : Mai Hưng Thịnh

Việc hỗ trợ các hợp tác xã nói chung và các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng là một ưu tiên của tỉnh Đắk Nông trong nhiều năm qua. Các lĩnh vực tập trung hỗ trợ bao gồm: cơ chế chính sách, ưu đãi về vốn vay, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường...

Trong 5 năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, nhất là các dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (dự án 3EM); dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” (VnSAT), tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ trên 23 tỷ đồng để các hợp tác xã nông nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện nước…).

Dự kiến theo phân kỳ đầu tư, tới đây Đắk Nông sẽ hỗ trợ gần 60 tỷ đồng cho các hạng mục cơ sở hạ tầng tại các hợp tác xã. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh Đắk Nông cũng hỗ trợ một số hợp tác xã trong vấn đề xúc tiến thương mại. Nổi bật là chương trình truy xuất nguồn gốc hàng hóa của các tổ hợp tác, các hợp tác xã (bằng mã QR); hỗ trợ xây dựng website; kết nối các hợp tác xã với các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn của cả nước; liên kết để các hợp tác xã tham gia quảng bá, bán sản phẩm tại các phiên chợ hàng Việt về nông thôn…

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Nông, định hướng phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, trước mắt là mở rộng các hợp tác xã, phát triển sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp sạch, hướng đến các tiêu chuẩn như: VietGAP, GlobalGAP, Fair Trade (Thương mại công bằng)..…

Hiện nay, nhiều sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đã có chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn các sản phẩm hàng hóa, bước đầu khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, hoạt động của các hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua đã giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; góp phần xóa đói giảm nghèo; và định hướng nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang liên kết, định hướng theo nhu cầu thị trường.

Định hướng từ nay đến năm 2025, Đắk Nông sẽ phát triển thêm 130 hợp tác xã; trong đó, khoảng 95 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp với doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã khoảng 5 tỷ đồng/năm.

Hưng Thịnh


Đề xuất