Đắk Nông chấp thuận cho khai thác thí điểm hơn 40ha rừng thông

Rừng thông ở Đắk Nông. Ảnh :mapio.net 

Theo đó, hơn 40ha rừng thông được UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý chủ trương khai thác nằm tại 2 tiểu khu 1459 và 1467, thuộc địa phận xã xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Việc khai thác do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nam Tây Nguyên tiến hành.

Theo ông Phạm Hòa Dũng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, toàn bộ diện tích rừng thông nêu trên đều đã thành thục, nhiều cây đã chết khô tự nhiên, cần khai thác và trồng lại rừng trong mùa mưa năm tới. Việc khai thác thông vừa vì mục tiêu kinh tế, vừa đảm bảo hài hòa, bền vững các lợi ích về môi trường.

Ông Phạm Hòa Dũng cũng khẳng định nguồn thu từ việc khai thác rừng thông sẽ được sử dụng để đầu tư trồng lại rừng tại vị trí khai thác. Đồng thời, cung cấp cây giống cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chương trình nông lâm nghiệp kết hợp với đơn vị; chi trả lương cho cán bộ công nhân viên công ty và tham gia chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn tại địa phương.

Sau lệnh đóng cửa rừng của Chính phủ (6/2016), nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của hầu hết các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều rất eo hẹp. Hai nguồn chính là từ quỹ dịch vụ môi trường rừng và nguồn hỗ trợ theo quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Chính phủ (Quyết định Phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 – 2020).

Theo ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông, Sở đã chỉ đạo Công ty Nam Tây Nguyên phải tiến hành ngay việc trồng lại rừng sau khi khai thác thông. Quá trình khai thác phải tuân thủ chặt chẽ đối tượng, địa điểm, nghiêm cấm việc đưa gỗ từ bên ngoài, gỗ vi phạm pháp luật vào để hợp thức hóa. Sau khi tiến hành thí điểm 10ha đầu tiên, Công ty cần đánh giá kết quả đạt được và những gì tồn tại, hạn chế để kiến nghị sở tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông) được giao quản lý, bảo vệ gần 24.000 ha rừng. Đây là đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng với diện tích lớn thứ hai tỉnh Đắk Nông.
Hưng Thịnh

 


Đề xuất