Đắk Nông bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến khích giảm nghèo bền vững

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn. Đây được xem là những chính sách bổ sung nhằm khuyến khích giảm nghèo bền vững, phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương.

Dak Nong bo sung chinh sach ho tro, khuyen khich giam ngheo ben vung hinh anh 1Học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục được hỗ trợ trong học tập. Ảnh: baodaknong.org.vn

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bổ sung các chính sách hỗ trợ về giáo dục và nhà ở cho các hộ nghèo và cận nghèo, nhất là nhóm đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, đối với chính sách hỗ trợ về giáo dục, Đắk Nông hỗ trợ 150.000 đồng/tháng cho mỗi học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo (từ mẫu giáo đến Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) để mua sách vở và đồ dùng học tập. Ngoài ra, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ thoát nghèo trong giai đoạn này cũng được hỗ trợ mức 100.000 - 150.000 đồng/người/tháng.

Đối với chính sách hỗ trợ về nhà ở, tỉnh sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn làm nhà giai đoạn 2023 - 2025. Riêng các gia đình cư trú tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc hộ neo đơn, tàn tật, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện 2 chương trình hỗ trợ gần 24 tỷ đồng, được trích từ ngân sách tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, trong giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh sẽ có khoảng 340.000 lượt người được hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí dự kiến hơn 32 tỷ đồng. Cụ thể, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 20%; nhóm người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình cũng được hỗ trợ 20%; học sinh, sinh viên được hỗ trợ 10%.

Căn cứ vào quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025), toàn tỉnh hiện có 11,19% hộ thuộc diện nghèo, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc thiểu số gần 28%.

Hưng Thịnh

Tin liên quan

Đắk Nông phân bổ gần 1.050 tỷ đồng thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông vừa có báo cáo phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 để thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của ba chương trình trong năm 2023 là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân ít nhất 3%; giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít nhất 5%; và toàn tỉnh có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.


Đắk Nông nỗ lực xóa mù chữ trong đồng bào dân tộc thiểu số

Với đặc thù là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Đắk Nông được đánh giá là địa phương có tỷ lệ người mù chữ cao so với chỉ tiêu của cả nước. Cùng với việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, Đắk Nông xác định công tác xóa mù chữ là nhiệm vụ quan trọng. Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ giúp tỉnh nâng cao trình độ dân trí, góp phần phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.


Kết nối, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số gặp khó về mua sách giáo khoa

Năm học mới 2022-2023 đã trở thành nỗi “lo lắng” của không ít phụ huynh người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại tỉnh Đắk Nông. Việc mua sắm sách giáo khoa vẫn đang là trở ngại lớn đối với một số gia đình, trong khi, đây là năm đầu tiên học sinh các lớp 3, 7 và 10 học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.


Đắk Nông tập trung nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm của kế hoạch là Đắk Nông huy động, tập trung nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm để phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Đắk Nông tạo thuận lợi để người dân vay vốn xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (gọi tắt là Nghị định 78), dư nợ tín dụng ưu đãi trên địa bàn là hơn 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 120 lần so với năm 2004 (thời điểm thành lập tỉnh).Đề xuất