Đắk Lắk tập trung tái canh cây cà phê

Trước  mắt,  tỉnh  chỉ đạo  các  hộ  nông  dân,doanh nghiệp trên địa bàn  tiếp  tục  đầu  tư trồng  tái  canh  4.423 ha  cà  phê,  nâng  tổng diện  tích  cà  phê  được tái  canh  từ  2011  đến nay đạt gần 16.000 ha.
 
Chăm sóc cây cà phê tái canh kết hợp trồng cây lương thực ngắn ngày để cải tạo đất, tăng thu nhập

Theo  Sở  Nông nghiệp  và  Phát  triển nông  thôn  Đắk  Lắk, phần  lớn  diện  tích đưa vào trồng tái canh cà  phê  đều  thực  hiện đúng theo  Quy  trình tái  canh  cà  phê  vối mà  Bộ  Nông  nghiệp và  Phát  triển  nông thôn  đã  ban  hành. Các giống cây ghép và giống thực  sinh  bằng hạt lai đa dòng do Viện Khoa  học  Kỹ  thuật nông,  lâm  nghiệp Tây  Nguyên  cung  cấp gồm:  TR4,  TR5,  TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12,  TR13.  Đây  là những giống cà phê vối mới, cho năng suất cao từ 4,2 đến 7 tấn cà phê nhân/ha. 

Phơi khô cà phê trước khi đóng bao 

Tỉnh  cũng xây  dựng  vườn  sản xuất hạt giống cà phê vối  bằng  các  dòng  vô tính chọn lọc, mỗi năm cung  cấp  từ  5  -  7  tấn hạt giống lai tổng hợp; xây  dựng  5  ha  vườn nhân chồi ở các huyện Cư M’gar, Krông Năng, Ea  H’Leo,  Krông  Pắk và thị xã Buôn Hồ, mỗi năm cung  cấp  trên  4 triệu  chồi  ghép,  cây giống ghép chất lượng cao.

Các giống cà phê vối mới, cho năng suất cao như: TR12, TR13... được đồng bào lựa chọn để trồng tái canh cà phê

Bên  cạnh  đó,  Đắk Lắk  cũng  kiến  nghị Chính phủ cần đầu tư hỗ  trợ  trồng  tái  canh cây cà phê; hỗ trợ kinh phí cho quy hoạch, kế hoạch, xây dựng vườn giống, cây giống, hoàn thiện  quy  trình  kỹ thuật,  đào  tạo  cán  bộ quản lý…

Áp dụng phương pháp tưới phun mưa giúp tiết kiệm nước và giảm công tưới nước

Chăm sóc cây cà phê tái canh đúng kỹ thuật sẽ cho năng suất cao

Năm 2016, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục trồng tái canh 4.423 ha cà phê

Trồng cà phê tái canh cần đảm bảo đúng kỹ thuật, khoảng cách giữa các hố đào phải đạt 60 x 60 x 60 cm


 

 

Đề xuất