Đắk Lắk sáp nhập các Trung tâm y tế để nâng cao năng lực kiểm soát bệnh tật

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn thăm khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: baodaklak.vn

Theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk được sáp nhập từ các đơn vị gồm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Côn trùng – Ký sinh trùng; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế tuyến tỉnh là phù hợp với xu thế chung của cả nước về việc sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, không tuyển dụng viên chức khi biên chế giao chưa sử dụng hết, đồng thời giảm số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý. Việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã giảm được 5 giám đốc, 6 phó giám đốc và 13 trưởng, phó, khoa phòng; giảm từ 28 khoa, phòng chuyên môn xuống còn 14 khoa, phòng, từ đó giảm nguồn nhân lực trong công tác hành chính, ưu tiên biên chế cho công tác chuyên môn, góp phần tinh gọn về tổ chức, bộ máy. Theo ông Nay Phi La, thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là điểm xuất phát trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành Y tế hướng tới đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức cán bộ ngành y tế, tập trung nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị từ các trung tâm, tạo điều kiện để giải quyết kịp thời việc kiểm soát phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh...

Ông Nguyễn Đình Thiện, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2019. Để đảm bảo công tác chuyên môn không bị gián đoạn sau sáp nhập, bước đầu đơn vị tổ chức sáp nhập có tính chất cơ học quy về một mối trong lãnh đạo, điều hành. Đối với nhiệm vụ chuyên môn các khoa phòng vẫn thực hiện như trước đây, sau đó sẽ tiến hành bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực ổn định, khoa học, hướng tới nâng cao năng lực kiểm soát bệnh tật, y tế dự phòng, truyền thông, giáo dục sức khỏe… góp phần giảm thiểu các loại dịch bệnh và nâng cao đời sống nhân dân.
Tuấn Anh


Đề xuất