Đắk Lắk sáp nhập 456 thôn, buôn, tổ dân phố

 Ảnh : bandothegioikholon.com

Tính đến tháng 12/2018, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 2.481 thôn, buôn, tổ dân phố. Theo Đề án, giai đoạn từ 2019 -2021, tỉnh sẽ sáp nhập, khuyến khích sáp nhập 456 thôn, buôn, tổ dân phố, chiếm 18,38% tổng số thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn (trong đó, 428 thôn, buôn, tổ dân phố phải sáp nhập; 28 thôn, buôn, tổ dân phố được khuyến khích sáp nhập).

UBND tỉnh Đắk Lắk đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2021 phải hoàn thành nhiệm vụ sáp nhập các thôn, buôn dưới 100 hộ gia đình, tổ dân phố dưới 200 hộ gia đình. Tỉnh khuyến khích sáp nhập những thôn, buôn, tổ dân phố không thuộc diện sáp nhập nhưng đủ điều kiện thuận lợi để sáp nhập nhằm giảm số lượng thôn, buôn, tổ dân phố và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Số lượng thôn, buôn, tổ dân phố được sáp nhập theo địa bàn gồm: thành phố Buôn Ma Thuột: 8; thị xã Buôn Hồ: 55; huyện Ea Súp: 37; huyện M’Đ’rắk: 82; huyện Krông Năng: 42 ; huyện Lắk: 34; huyện Ea H’leo: 25; huyện Cư Kuin: 12; huyện Cư M’gar: 21; huyện Ea Kar: 24; huyện Krông Bông: 13; huyện Krông Ana: 12; huyện Krông Búk: 20; huyện Krông Pắk: 55 và huyện Buôn Đôn:16.

Việc sáp nhập các thôn, buôn, tổ dân phố nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm gánh nặng ngân sách theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Anh Dũng


Đề xuất