Đắk Lắk phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Y Dec Hđơk, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết: Để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong tình hình mới, thời gian tới, cần đổi mới nội dung, biện pháp phối hợp hoạt động giữa các cấp, ngành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, thường xuyên phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước đến đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục vận động đồng bào tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước phát động...

Theo ông Ma Bá Chuyến, dân tộc Tày, người có uy tín tại xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp, để phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là ở khu vực biên giới cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tổ tự quản thôn, công an, Bộ đội Biên phòng và người có uy tín để tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động đề phòng, kịp thời phát hiện, trình báo các đối tượng móc nối, lôi kéo vượt biên... Bên cạnh đó tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong các mô hình như "Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới", "Tổ tự quản an ninh trật tự thôn", "Câu lạc bộ phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới"... nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Ông Ama Thông, dân tộc Ê đê, người có uy tín tại buôn Kotam, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ, người có uy tín phải gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiên phong phát triển kinh tế để đồng bào học tập, noi theo. Từ đó phát huy vai trò của người có uy tín trong việc giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần thực hiện thành công phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó hơn 1.000 người có uy tín trong cộng đồng.
Tuấn Anh
 

Đề xuất