Đắk Lắk chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, trước việc nhiều phụ huynh phản ánh về tình trạng lạm thu tại một số trường học, ngành đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021 trái với quy định.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, thanh, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc địa bàn quản lý theo phân cấp; nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc lấy thu đủ bù chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của lãnh đạo cơ sở giáo dục trước khi ban hành. Tất cả các khoản thu phải thông qua kế toán để hạch toán riêng từng khoản thu và phản ánh vào các tài khoản đúng quy định, đồng thời ghi chép vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa khẳng định: Trước khi năm học mới 2020-2021 bắt đầu, Sở đã triển khai văn bản hướng dẫn cụ thể cho các nhà trường về thực hiện các khoản thu đầu năm học đảm bảo đúng quy định, nhằm chủ động phòng, chống tình trạng lạm thu. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của người dân, ngành Giáo dục Đắk Lắk đã yêu cầu các nhà trường bên cạnh việc thu đúng quy định phải thực hiện giãn thu các khoản thu đầu năm học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh.

Trường học nào xảy ra tình trạng lạm thu và không thực hiện đúng hướng dẫn thu, chi đầu năm học, người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo là sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lạm thu và thu sai hướng dẫn đã ban hành - ông Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh.

Tuấn Anh

Tin liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chống lạm thu trong trường học

Nhằm chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2018-2019. Các khoản thu học phí, khoản thu khác, đặc biệt việc tiếp nhận tài trợ và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm theo quy định hiện hành.


Phụ huynh phải vào cuộc với nạn “lạm thu”

Thời điểm này, nhiều trường từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn Hà Nội đã triển khai họp phụ huynh. Đến hẹn lại lên, những vấn đề tiền trường đầu năm tiếp tục được nhiều phụ huynh phản ánh. Quỹ trường, quỹ lớp, phí bảo hiểm y tế… và nhiều khoản thu khác được “áp” xuống.Đề xuất