Đắk Lắk ban hành Nghị quyết khuyến khích liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk điều hành kỳ họp. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, đề án và thông qua 15 nghị quyết; trong đó có một số nghị quyết quy định về chế độ, chính sách, làm cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện công tác quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 16 dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C để thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; bổ sung 22 danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2019; giao số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp) năm 2019... để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019, 2020 và các nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh theo quy định.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Đáng chú ý trong các nghị quyết được HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua tại kỳ họp lần này là Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Nghị quyết được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển hàng hóa quy mô lớn, bền vững theo hướng phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đổi mới tổ chức sản xuất. Nghị quyết chú trọng khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, trang trại, hộ gia đình sản xuất hàng hóa; hỗ trợ tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của tỉnh, khuyến khích các địa phương bổ sung ngân sách để hỗ trợ cho nông dân; góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân...

Đại biểu Tuyết Nhung Bkrông phát biểu chất vấn tại kỳ họp.
Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết này là nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (gọi chung là nông dân); cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ đăng ký kinh doanh; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp. Nội dung và định mức hỗ trợ được nêu trong nghị quyết gồm: chính sách hỗ trợ về chi phí tư vấn xây dựng liên kết, hỗ trợ hạ tầng; hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn, giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm. Đồng thời, Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ tư vấn liên kết (chỉ áp dụng đối với xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới) tối đa 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường; dự án liên kết được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình phục vụ liên kết (nhà xưởng, kho tàng phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp) có mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án...

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng đã miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; miễn nhiệm 1 ủy viên UBND và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021.
Anh Dũng


Đề xuất