Đắk Lắc- 40 năm sau ngày giải phóng

Một góc thành phố Buôn Mê Thuột hôm nay

Một trong những thành tựu quan trọng đó là cơ cấu kinh tế tiếp tục phát triển mạnh theo huớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sản xuất nông nghiệp luôn duy trì tốc độ phát triển khá, đóng vai trò ổn định kinh tế và đời sống người dân, góp phần duy trì tốc độ tăng truởng kinh tế của tỉnh.
 Ðắk Lắk hiện có hơn 20 vạn hecta cà phê, là địa phương có diện tích, năng suất, sản lượng cà phê lớn nhất cả nước. Diện tích cao su, hồ tiêu tăng gần gấp 4 lần, diện tích lúa nước 2 vụ tăng hơn 470 lần so với năm 1975. Nhiều giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao được xây dựng và nhân rộng.
 
 Cà phê là một trong những sản phẩm xuất khẩu mũi nhọn của tỉnh Ðắk Lắk

Công nghiệp và xây dựng ngày càng được quan tâm đầu tư phát triển. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, hệ thống giao thông liên tỉnh, liên huyện được thảm nhựa và bê tông chiếm tỷ lệ cao; 95% thôn buôn, 97% số hộ được sử dụng điện và nước sạch…

Ðồng bào chung sức làm đường giao thông nông thôn

 Với 1 khu công nghiệp và 13 cụm công nghiệp đưa vào hoạt động, Ðắk Lắk đã và đang tạo ra những sản phẩm chất lượng, có khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường, trong đó có nhiều nhà máy chế biến nông sản hiện đại, công suất lớn, từ 10.000 - 60.000 tấn sản phẩm/năm.

 Nhiều trang trại chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa 

 Cùng với kinh tế, Ðắk Lắk đặc biệt quan tâm đến phát triển con người. Ðến nay, 100% số xã đã có trạm y tế, trong đó có trên 70% trạm đạt chuẩn quốc gia. Công tác giáo dục và đào tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được tăng cuờng; có nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới.

100% số trạm y tế ở các xã của tỉnh Ðắk Lắk đã có bác sĩ

Nhờ vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đạt 1.159/2.888 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (bình quân mỗi xã đạt 7,6 tiêu chí). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,75%. Ðồng bào một lòng tin  tuởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững.
 
Hàng năm, tỉnh Ðắk Lắk đều tổ chức liên hoan cồng chiêng, góp phần phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Dệt thổ cẩm là một trong những nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc được tỉnh Ðắk Lắk chú trọng bảo tồn

 


Đề xuất