Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Cùng với sự phát triển của đất nước và phong trào thi đua của các ngành, các địa phương trong cả nước, công tác thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và được đông đảo công đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Điển hình là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ công nghệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”… Các phong trào thi đua luôn gắn với nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia. 
Thông qua các phong trào thi đua, hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm mới đã làm lợi hàng ngàn tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể, thiết thực. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới đã xuất hiện, góp phần động viên, giáo dục và xây dựng con người mới.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn vừa qua. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Hiện nay, Việt Nam đang tích cực, chủ động trong hội nhập quốc tế, vì vậy đòi hỏi Công đoàn phải thực sự là đại diện của người lao động, tích cực góp phần xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trên tinh thần hợp tác, đảm bảo hài hòa lợi tích giữa nhà đầu tư, người lao động và Nhà nước. Để làm tốt điều đó, các cấp công đoàn cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tập trung chăm lo đời sống việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Tại Đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đ ua yêu n ướ c của công nhân, viên chức, lao động toàn qu ố c 5 năm qua (2010 -2015). 

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp mặt 85 đại biểu ưu tú dự Đại hội thi đua công nhân, viên chức lao động toàn quốc lần thứ IX. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lời chúc mừng thành công của Đại hội thi đua công nhân, viên chức lao động toàn quốc lần thứ IX và kết quả các phong trào thi đua trong suốt 5 năm qua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân, người lao động. Trong suốt chiều dài lịch sử và 5 năm qua, các phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn dẫn đầu, thể hiện được vị trí xứng đáng là nơi tập hợp đội ngũ công nhân và người lao động Việt Nam. Thông qua các phong trào thi đua, giai cấp công nhân và người lao động đã thể hiện sứ mệnh to lớn của mình, là lực lượng nòng cốt; luôn say mê tìm tòi, có nhiều sáng kiến trong cải tiến kỹ thuật; có tấm lòng nhân ái, nhân tâm, phát huy tinh thần yêu nước, phấn đấu không mệt mỏi để xây dựng đất nước phát triển. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra nhiều thuận lợi cũng như thách thức lớn. Điều này đòi hỏi đội ngũ công nhân và người lao động Việt Nam cần nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng, chủ động nắm bắt khoa học công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./. 


 
 
 
 

Đề xuất