Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội - Đại hội của niềm tin và kỳ vọng

Đường vành đai 3 đoạn Thanh Xuân-Bắc hồ Linh Đàm trong ngày thông xe. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Có thể nói Đại hội XVI có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và thế giới.

Vẫn còn đó nhiều trăn trở…

​Dù phấn khởi trước không ít thành công của​ nhiệm kỳ đã qua, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội ​vẫn luôn trăn trở về những mặt còn hạn chế, yếu kém của mình. 

Có không ít những công việc chưa kịp làm, hoặc làm chưa tốt đang là trở lực của sự phát triển, là thách thức đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong những năm tới.

Trong báo cáo dự thảo của Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém của nhiệm kỳ qua. Đó là, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa nói chung còn thấp; các nguồn lực về vốn, nhân lực và công nghệ trên địa bàn chưa được khai thác tốt; kinh tế tri thức chưa thể hiện rõ nét trong các ngành kinh tế chủ lực; công tác xây dựng và quản lý đô thị có một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu, như vấn đề cải tạo chung cư cũ, di dời các cơ sở sản xuất, bệnh viện… gây ô nhiễm. 

Phát triển văn hóa xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng ngày càng cao của người dân; tiêu chí “người Hà Nội thanh lịch văn minh" chưa đạt yêu cầu, chưa chuyển biến rõ ý thức của công dân, nhất là trong việc tham gia giao thông. 

Vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe có mặt còn hạn chế; tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị, trong đó phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng còn hạn chế…

Bên cạnh đó, đôi lúc, đôi nơi vì công tác quản lý chưa chặt chẽ, chưa sát sao, dẫn tới để xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc, gây điểm “nóng,” khiến dư luận và nhân dân bất bình. 

Những tồn tại, yếu kém này cũng chính là những nhiệm vụ cần đặt ra để Thành ủy tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, các nguyên nhân chủ quan vẫn được xác định là quan trọng nhất.

5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Đại hội sắp tới là một sự kiện vô cùng trọng đại của Thủ đô, quyết định phương hướng, đường lối mà Hà Nội sẽ đi trong 5 năm tiếp theo. 

Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố chính thức khai mạc vào ngày 1/11 tới, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.”

Đây chính là quyết tâm phấn đấu, là ý chí, nguyện vọng, là yêu cầu đòi hỏi đặt ra đối với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Từ những phương hướng này, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp thu, lĩnh hội tinh thần một cách nhanh chóng, kịp thời để triển khai sớm, sâu rộng tới các cấp chính quyền, nhằm đạt kết quả và mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Theo đó, xác định rõ khó khăn, thuận lợi của Thủ đô trong những năm tới, tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Thành ủy sẽ thảo luận và thông qua mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đó, Thành ủy đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu.

Một là, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Hai là, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Ba là, tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa-xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô. Bốn là, giữ vững ổn định chính trị​-xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô. Năm là, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô. 

Đồng thời, Thành ủy lựa chọn 3 khâu đột phá để tập trung thực hiện trong 5 năm tới. Thứ nhất là, phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn. Thứ hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Thứ ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. 

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đặt trên vai những người lãnh đạo trong nhiệm k​ỳ mới, cũng là k​ỳ vọng cháy bỏng của nhân dân Thủ ​đô. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân Thủ đô luôn xác định phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn với quyết tâm xây dựng, phát triển Thủ đô xứng tầm vị thế.

Chỉ còn vài ngày nữa Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra với nhiều kỳ vọng và thách thức đang chờ đón và đặt ra cho những người cán bộ được tín nhiệm, tin tưởng, sẽ là động lực và tiền đề đưa Hà Nội ngày phát triển.

Tin tưởng sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững nhất định sẽ thành công, bởi Hà Nội có sức mạnh từ cội nguồn lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng, có Đảng bộ vững mạnh trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển…/.


Đề xuất