Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019 – 2024

Các thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái khoá XV.
Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN

Trước đó, trong phiên trù bị chiều 11/7/2019, Đại hội đã hiệp thương dân chủ thống nhất số lượng ủy viên khóa mới gồm 85 đại biểu. Ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngoài ra, Đại hội cũng đã cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực biểu dương MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó vươn lên, duy trì tốc độ phát triển kinh tế khá, giao thông, cảnh quan đô thị có khởi sắc, các lĩnh vực đời sống xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đồng thời, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, có nhiều đổi mới trong nội dung cũng như phương thức hoạt động để đạt được hiểu quả cao trong thực hiện 5 chương trình hành động và 3 cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam chủ trì.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng mong muốn với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó vươn lên, MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tạo động lực phát triển mới của tỉnh, xây dựng Yên Bái thành tỉnh khá, phát triển bền vững, như mục tiêu Đảng bộ tỉnh và chủ đề của Đại hội.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đề ra 5 chương trình công tác lớn, với một số nội dung như phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư để triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động nhân dân đoàn kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân...

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các dự án phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Nhiều phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt ưu tiên dùng hàng Việt đã có kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đi vào thực chất hơn, vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận được tăng cường, có hiệu quả, bộ máy tổ chức cũng đã được sắp xếp tinh gọn để hoạt động đạt hiệu quả cao.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Yên Bái đã tổ chức quyên góp ủng hộ và thu về trên 50 tỷ đồng. Nhờ đó, trên 10.000 ngôi nhà dột nát được làm mới và sửa chữa, 25.000 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, thăm hỏi. Các chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 20,56% (năm 2014) xuống còn 17,68% (năm 2018).
Ngọc Anh


Đề xuất