Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng bức trướng với dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới và Phát triển" cho đồng chí Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng và đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, trong 5 năm, MTTQ tỉnh Kon Tum đã huy động được hơn 72,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 931 nhà đại đoàn kết; trao tặng 105.913 suất quà; hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Ở các huyện và thành phố, MTTQ đã góp phần vào công tác xây dựng, duy trì 876 tổ hoà giải; 831 tổ tự quản an ninh; 273 tổ nòng cốt tuyên truyền, giáo dục pháp luật; 10 mô hình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; 10 mô hình khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 10 khu dân cư văn hoá kiểu mẫu; 69 mô hình tiếng kẻng làng tôi; 103 mô hình khu dân cư thực hiện sổ theo dõi an ninh trật tự.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích nổi bật của MTTQ tỉnh Kon Tum trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh. Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ mới đạt kết quả thiết thực hơn, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế và tập trung nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”. Từ đó, chủ động phản ánh với các cấp ủy Đảng và chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...

Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2019 - 2024 được gói gọn trong 5 chương trình đột phá. Đó là tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X nhiệm kỳ 2019- 2024. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Bên cạnh đó, thực hiện tốt và hiệu quả hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; phát huy mạnh mẽ vai trò của người uy tín, tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh...Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, tập trung khảo sát, nắm bắt trúng nhu cầu hợp tác giữa các địa phương dọc hai bên đường biên giới để phối hợp hiệu quả hơn với Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia nhằm đem lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân vùng biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...
Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 86 người là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Trung Hải tái đắc cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Quang Thái
 

Đề xuất