Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2019-2024

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thời cơ, vận hội và những khó khăn thách thức đan xen, đòi hỏi cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trí tuệ, thuận lợi, để khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Phát huy chủ đề Đại hội "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, trong nhiệm kỳ mới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  tỉnh Lào Cai cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trong nhân dân; thực hiện dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, phát huy các nguồn lực, chung sức, chung lòng, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Lào Cai phát triển bền vững.

Theo bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, trong năm năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động đều hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được các mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 10%/năm, thu ngân sách năm 2018 đạt 8.368 tỉ đồng. Các mục tiêu Nghị quyết đại hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra… Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai liên tục được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ...

Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đại hội đã đề ra năm chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2019-2024 với các nhiệm vụ trọng tâm là: củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng tổ chức đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo làm giàu chính đáng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Để thực hiện các mục tiêu này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh tới việc thực hiện tốt nhiệm vụ "Mặt trận lắng nghe nhân dân nói", tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ánh định kỳ và đột xuất để cấp ủy chính quyền các cấp nắm chắc, đầy đủ tình hình các địa phương, tâm tư của các tầng lớp nhân dân; thực hiện có hiệu quả các phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế", "Đền ơn, đáp nghĩa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"...

Đại hội đã hiệp thương bầu 80 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024, hiệp thương cử bảy đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IV (một đại biểu dự khuyết). Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ Nhất của Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa mới và thông qua Nghị quyết Đại hội. Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch khóa XIV, được tín nhiệm tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Nhân dịp này Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng bức trướng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 46 tập thể 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 -2019.
Hương Thu
 

Đề xuất