Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2019-2024

 Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII ra mắt Đại hội.
Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

Đại hội đã hiệp thương cử 87 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; 6 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ông Sùng A Hồ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lai Châu được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp cơ bản hoàn thành và thực hiện vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Lai Châu đề ra. MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu là người dân tộc thiểu số tham dự Đại hội. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

Từ năm 2014 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" của toàn tỉnh đã vận động được hơn 25 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ, làm mới và sửa chữa trên 1.000 căn nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo. Ban Cứu trợ của MTTQ các cấp đã vận động, tiếp nhận trên 26,7 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh giúp nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống...

Công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh được MTTQ các cấp tích cực thực hiện. Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 688 hội nghị để các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với 59.119 lượt cử tri; chủ trì 109 cuộc giám sát; phối hợp với HĐND và tổ chức chính trị-xã hội giám sát 963 cuộc; tham gia 175 nội dung mang tính phản biện xã hội...

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đề ra mục tiêu chung là: Củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó là tham gia giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII bức chướng. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

Theo đó, MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Ngoài ra, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đoàn kết, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Đặc biệt là tăng cường củng cố, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dự và phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu trong từng chương trình, kế hoạch cụ thể luôn thể hiện tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển", đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh cần tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chú trọng các giải pháp để khắc phục hạn chế về: Chậm đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận; đôn đốc trả lời, giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri…

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu, MTTQ tỉnh Lai Châu cần tích cực nghiên cứu đổi mới, đa dạng hình thức tập hợp nhân dân, chú trọng phát huy vai trò người có uy tín ở cộng đồng; lắng nghe ý kiến của nhân dân, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo nguyện vọng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội hiệu quả theo đúng tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW về Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc...

Dịp này, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Ban Cứu trợ Trung ương trao hỗ trợ các gia đình tại huyện Mường Tè bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, với số tiền 200 triệu đồng.
Công Tuyên


Đề xuất