Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXV

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2011-2015, đồng chí Nguyễn Đức Lợi- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN trình bày Báo cáo chính trị, trong đó nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đã hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXIV đề ra. Công tác thông tin đã có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng. 


Đồng chí Nguyễn Đức Lợi- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Quý Trung- TTXVN


Thông tin của Thông tấn xã Việt Nam đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ, toàn diện, đúng định hướng các sự kiện quan trọng diễn ra trong nước và trên thế giới thông qua các loại hình thông tin phong phú, đa dạng (tin, ảnh, truyền hình, báo in, báo ảnh, báo điện tử, thông tin trên mạng di dộng, tin đồ họa, tin âm thanh); giảm nhiều lượng tin báo đạo, tin hội nghị, hội thảo; tăng cường các thông tin thể hiện quan điểm của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. 

Thông tấn xã Việt Nam tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các bản tin nguồn, đa dạng hóa thể loại, cải tiến nội dung và hình thức một số sản phẩm thông tin phù hợp với yêu cầu phát triển của tình hình mới. Các tin, bài định hướng, phản bác những thông tin sai lệch đã được thực hiện kịp thời và tạo dư luận xã hội tốt, khẳng định vai trò của Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước. Thông tấn xã Việt Nam đã mở rộng và đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm thông tin, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thông tin nguồn chính thức của Việt Nam trên cả phương diện thông tin đối nội và thông tin đối ngoại. 

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và thực hiện có nền nếp, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng thực hiện, phát huy hiệu quả. 

Đồng chí Đào Ngọc Dung trao Cờ thi đua của Đảng bộ khối cho Đảng bộ TTXVN vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2011 – 2015. Ảnh: Quý Trung- TTXVN


Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là lãnh đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục khắc phục những tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ; triển khai Quy hoạch phát triển Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 1441/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong tình hình mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động thông tin của ngành, nâng cao vai trò, vị thế của Thông tấn xã Việt Nam, mở rộng dịch vụ thông tin, các loại hình thông tin mới phù hợp với sự phát triển của thông tin hiện đại. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện các chương trình công tác của ngành; đẩy mạnh hoạt động kinh tế báo chí nhằm tăng nguồn thu, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam. 
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Quý Trung- TTXVN


Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thông tin bình luận, phân tích và tổng hợp, thông tin tham khảo mang tính dự báo, để phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước; củng cố hệ thống các cơ quan thường trú và các ban biên tập tin nguồn, những thế mạnh tuyệt đối của Thông tấn xã Việt Nam; phát huy vai trò, hiệu quả của các cơ quan thường trú trọng điểm nhằm tạo nguồn thông tin có tính chất liên vùng. Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò là kênh thông tin đối ngoại chủ chốt của Đảng và Nhà nước; các sản phẩm thông tin đối ngoại tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, phù hợp hơn với các đối tượng độc giả là người nước ngoài. Chú trọng công tác thông tin đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam ở những địa bàn chiến lược như: Trung Quốc, Lào, Campuchia… 

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khai thác tối đa những lợi thế của ngành, thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác thông tin cả trong khâu chỉ đạo, tổ chức, xử lý và cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình thông tin; xây dựng thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng của xã hội. 
 

Các đại biểu thông qua Nghị quyết của Đại hội. Ảnh: Qúy Trung- TTXVN


Đảng bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối nội và đối ngoại, trong đó tập trung làm tốt tuyến tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và việc triển khai các nghị quyết của Đảng, phấn đấu để thông tin của Thông tấn xã Việt Nam luôn giữ vững định hướng chính trị, đảm bảo tính thời sự, chuẩn xác, đa dạng và hấp dẫn, có tính phát hiện và dự báo cao, mang hơi thở của cuộc sống, tăng hàm lượng thông tin. 

Thông tấn xã Việt Nam thực hiện tốt chức năng là cơ quan thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước, chủ động tuyên tuyền các chính sách và biện pháp của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm; nâng cao hơn nữa chất lượng và tính kịp thời của tuyến tin đấu tranh, phản hồi, chỉnh hướng thông tin sai lệch, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung khẳng định các cấp ủy đã lãnh đạo các tổ chức đảng, cơ quan và cán bộ, đảng viên của Thông tấn xã Việt Nam nỗ lực thực hiện một khối lượng lớn công việc, nhất là việc cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, chính xác về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế trên các loại hình báo chí của ngành. Đảng bộ và cơ quan Thông tấn xã Việt Nam luôn giữ vững tôn chỉ mục đích định hướng chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và cơ quan Thông tấn xã có bước phát triển mới, rộng và đa dạng hơn như mở rộng các loại báo in, tờ tin, các ấn phẩm, báo điện tử, truyền hình thông tấn, các tờ tin bằng tiếng nước ngoài… 
 

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: An Đăng- TTXVN

 
Đồng chí Đào Ngọc Dung nêu rõ Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống báo chí quốc gia, cơ quan và đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ trong nội bộ cơ quan mà cả trong nước và quốc tế. Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên trong thời gian tới là toàn Đảng bộ cần làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng. 

Mỗi đảng viên cần tự làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình, đồng thời thực hiện tốt chức năng là binh chủng, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Mỗi cấp ủy cần tăng cường công tác nắm, xử lý và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm đến việc đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng. Đảng ủy và các cấp ủy cần đổi mới phương thức lãnh đạo hơn nữa để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên tinh thông nghiệp vụ, tận tụy và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Thông tấn xã và phóng viên của Thông tấn xã cần phấn đấu để thực sự là một trong những kênh quan trọng và là lực lượng đi đầu giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

 

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN  khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Quý Trung- TTXVN

 


Đề xuất