Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II: Giữ vững an ninh chính trị, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tạo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an, Quân đội, mà nòng cốt là lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng quân và dân cả nước bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Dai hoi dai bieu cac dan toc thieu so Viet Nam lan thu II: Giu vung an ninh chinh tri, cung co vung chac khoi dai doan ket dan toc hinh anh 1Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn (dân tộc Tày), Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng trình bày tham luận. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bám bản, nắm dân

Với chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên “bám bản, nắm dân”; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, giúp đỡ nhân dân về mọi mặt.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp với 19 bộ, ngành Trung ương về tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, trong đó đã ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc về việc “Vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Trên cơ sở phối hợp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tập trung tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Luật Biên giới quốc gia, các văn kiện pháp lý về biên giới; tuyên truyền, vận động đồng bào về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhất là những vấn đề liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và tình hình thực tiễn của địa bàn khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của địa phương tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, như: Chương trình 134, 135, Nghị quyết 30a, Nghị quyết 80 của Chính phủ...

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhấn mạnh, các đồn Biên phòng trực tiếp giúp địa phương triển khai thực hiện hàng trăm dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội với tổng trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay, nhiều mô hình phát triển kinh tế đang được nhân rộng ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Có nơi, từ chỗ du canh, du cư với phương thức canh tác lạc hậu, đến nay, bà con đã biết khai hoang, làm thủy lợi, trồng lúa nước và các loại cây nông sản, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện như: Đồng bào La Hủ, ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; tộc người thiểu số Đan Lai ở bản Búng và bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh...

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của các địa phương, Bộ đội Biên phòng đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay. Tính đến nay, Bộ đội Biên phòng đã có 22 mô hình, chương trình, phong trào giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Hình ảnh “Thầy giáo quân hàm xanh”, với các việc làm thiết thực “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, “Tết biên cương ấm lòng dân bản”… mãi mãi in đậm trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới, phên dậu của Tổ quốc.

Đập tan âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động ở trong, ngoài nước và một số đối tượng chống đối cực đoan nhắm tới để chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, các tổ chức ly khai, tự trị, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Theo Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), trên cơ sở tổ chức tốt công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã tham mưu cho Đảng, chính quyền các cấp kịp thời bổ sung, sửa đổi các chủ trương, chính sách dân tộc cho phù hợp, hạn chế những yếu tố tiềm ẩn, xung đột, sự bất bình đẳng trong phát triển và phân hóa xã hội, nhất là các yếu tố liên quan đến tôn giáo, đất đai trong vùng dân tộc thiểu số, khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền, dân tộc. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân tại vùng dân tộc thiểu số, phát huy sức mạnh tại chỗ để sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Đáng chú ý, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, với nội dung, hình thức phong phú nên đã huy động đông đảo cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người có uy tín, quần chúng nhân dân tham gia. Phong trào đã nâng cao hiệu quả sức mạnh của hệ thống chính trị, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chia rẽ, ly khai dân tộc, phá rối an ninh, bạo loạn và các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động. Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức các mặt công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu thành lập, phục hồi tổ chức “Nhà nước Mông”, “Tin lành Đêga”, tà đạo “Hà mòn” ở Tây Nguyên và các tỉnh phụ cận; đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại sự tác động, chỉ đạo, hậu thuẫn của các đối tượng cực đoan trong các tổ chức Khmer Krom, Chăm lưu vong…

Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm cho hay, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động ngăn chặn, giải quyết nhanh gọn tại cơ sở các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Các lực lượng đã tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đấu tranh ngăn chặn, giải quyết tình hình di cư tự do, tranh chấp đất đai ở vùng dân tộc thiểu số. Lực lượng Công an nhân dân cũng giải quyết kịp thời những phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mới, tà đạo, các tổ chức phản động núp bóng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số như tà đạo "Giê Sùa", "Bà Cô Dợ",...

Có thể nói, những việc làm của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đã củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đồng bào trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc..., góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phan Phương

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Ngày 4/12, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Đại hội. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.


Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II: Cơ hội giao lưu, học hỏi của các đại biểu đại diện 54 dân tộc anh em

Ngày 4/12, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đại hội là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trước thềm Đại hội, nhiều đại biểu đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những công việc, thành tích mà mình đã cống hiến trong nhiều năm qua cho quê hương, dân tộc mình.


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Sáng 4/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II - năm 2020.


Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II tạo luồng sinh khí mới trong công tác dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Tư tưởng, sự quan tâm, chăm lo của Người đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam đã trở thành kim chỉ nam trong công tác, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.


Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II: Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Từ ngày 2 - 4/12, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 1.600 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn mang tính chính trị, xã hội sâu sắc, kết nối, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.Đề xuất