Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III - năm 2019

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu các
dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận những công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; ghi nhận, biểu dương những thành tựu tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là đối với công tác củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2019.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn Đảng bộ, chính quyền các cấp sớm có kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Đặc biệt, Yên Bái cần quan tâm đầu tư, tạo sinh kế bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số, khơi dậy tinh thần chủ động, vượt khó của đồng bào dân tộc thiểu số để họ nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu xóa nghèo bền vững theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 với chủ đề "Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của địa phương, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới. Đây cũng là dịp để những người con ưu tú của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quý trong phát triển sản xuất và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
     
Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với nội dung trọng tâm là đồng bào các dân tộc thiểu số Yên Bái đoàn kết, tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển sản xuất, xóa đói nghèo; tích cực vận động con em đến trường; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò, uy tín của già làng, trưởng bản là đồng bào dân tộc thiểu số…

Đại hội hiệp thương cử 41 đại biểu chính thức và 9 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi ở Yên Bái đã đạt những kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2014 – 2019, nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Chương trình 135, 30a; các công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, kết thúc năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn trên 17%.
Đức Tưởng


Đề xuất