Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh lần thứ III - năm 2019

Đoàn đại biểu của tỉnh Trà Vinh dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II. Ảnh: Phúc Sơn -TTXVN

Theo Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh Kiên Ninh, thực hiện các chỉ thị,  nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện công tác dân tộc và các chương trình, chính sách phát triển toàn diện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình an sinh xã hội, dự án, đề án đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng 358 công trình; duy tu, bảo dưỡng 160 công trình; hỗ trợ thực hiện 326 dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình cho 6.250 hộ đồng bào Khmer hưởng lợi… với tổng kinh phí hơn 282,4 tỷ  đồng. Hơn 3.060 hộ Khmer nghèo trong tỉnh được hỗ trợ đất ở; 3.795 hộ được vay vốn để sản xuất và giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện kịp thời các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào về nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, đầu tư hạ tầng giao thông, điện, y tế, giáo dục, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức pháp luật… giúp bà con nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của tỉnh giảm mạnh; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng qua từng năm.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh; đặc biệt là sự cố gắng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng giàu đẹp hơn. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, chung sức khắc phục những hạn chế, khó khăn, nỗ lực động sản xuất để xây dựng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần ngày no ấm, tiến bộ.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh lần thứ III thống nhất đề ra các chỉ tiêu quan trọng từ nay đến năm 2024 như: Giảm hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số từ 2 - 3%/năm trở lên; tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề đạt 65 - 70%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng điện đạt 99,1%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; phấn đấu giảm 10 xã và 10 ấp đặc biệt khó khăn; có 11 xã vùng dân tộc hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huy động trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi đến trường Tiểu học và Trung học Cơ sở đạt 98%, Trung học Phổ thông đạt 80%; đẩy mạnh việc dạy và học chữ Khmer, Hoa ở các vùng dân tộc…

Đại hội bầu 30 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II. Dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen 5 tập thể và 20 cá nhân của tỉnh Trà Vinh đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.
Phúc Sơn


Đề xuất