Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III - năm 2019

Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Đảng, Nhà nước tặng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên và phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Thái Nguyên trong tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong công tác dân tộc, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đạt được kết quả phấn khởi đó là do trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đổi mới công tác vận động nhân dân và thực hiện tốt chính sách dân tộc. Đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng phấn đấu vươn lên. Kết quả về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đã làm sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống, các dân tộc anh em cùng tiến bộ, chia sẻ thành quả phát triển, khẳng định mạnh mẽ việc thực hiện có hiệu quả Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, năm 2014.

Đồng chí Trương Thị Mai trao Huân Chương lao động hạng nhì cho Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục chú trọng thực hiện các chính sách nhằm củng cố hơn nữa những thành quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; tăng cường cơ hội để đồng bào được tiếp cận tốt hơn đối với thành quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh. Tỉnh cũng cần phát huy quyền làm chủ, giải quyết lợi ích hợp pháp, chính đáng, những vấn đề đặt ra đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đồng chí Trương Thị Mai với các đại biểu dự đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 384 nghìn người dân tộc thiểu số, chiếm 29,87% dân số toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, tỉnh thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đồng thời có chính sách riêng phát triển các dân tộc thiểu số với tổng số vốn đầu tư khoảng 6 nghìn tỉ đồng, nhờ đó kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển. Kết quả nổi bật trong giai đoạn này là tỉnh đã có 12 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; huyện Võ Nhai đủ điều kiện ra khỏi diện hưởng chính sách huyện nghèo. Toàn tỉnh có 61/114 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; cơ bản xóa 76/76 xóm, bản diện trắng về điện lưới quốc gia; xây mới toàn bộ 33/33 phòng học ở các xã đặc biệt khó khăn. Tỉnh cũng đón các đoàn cán bộ cấp cao của Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia đến thăm, làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân tộc.

Đại hội đã chọn và cử đoàn đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các dân tộc thiểu số trên địa bàn dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam vào năm 2020.
Thu Hằng
 

Đề xuất