Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ III - năm 2019

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chào mừng Đại hội.
Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đề nghị đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội lần thứ II năm 2014, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng đã đạt được nhiều thành tích. Nổi bật là đã đầu tư trực tiếp hơn 2.000 tỉ đồng (không tính các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, y tế, giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội khác…) dành cho việc thực hiện các chương trình 135; chính sách hỗ trợ tín dụng, đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Quảng Ninh có 55/92 xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (trong đó có 4 xã vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn). Thông qua những chính sách, biện pháp cụ thể gắn với sự nỗ lực vươn lên từ ý chí, nghị lực của đồng bào các dân tộc, đã thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh luôn được củng cố; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số đã có chuyển biến về nhận thức, có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước…
Nhiều cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 tại các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 6% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 tăng 2 lần so với năm 2014. Toàn tỉnh có 18 xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng và đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc trong giai đoạn 2014-2019; bầu chọn 13 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam và thông qua Quyết tâm thư của Đại hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen 2 tập thể, cá nhân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen 5 tập thể và 20 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen 22 tập thể và 33 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước.
Văn Đức
 

Đề xuất