Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III – năm 2019

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận tập trung vào một số nội dung như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đến người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; tăng nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay cho hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số có phương án phát triển sản xuất; có cơ chế chính sách động viên con em đồng bào dân tộc thiểu số trong học tập; chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân... 

Đại hội đã đề ra các mục tiêu đến năm 2024 như: Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng gấp 2,5 lần so với hiện nay; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm giảm 4-5%; giảm 30% số xã đặc biệt khó khăn, 50% số thôn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 70%, lao động đến tuổi có việc làm thu nhập ổn định trên 90%; 100% xã có đường ô tô được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập; 90% xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại đại hội.
Ảnh: Phạm Kha - TTXVN

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn chúc mừng những kết quả tích cực trong đầu tư, chăm lo, phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định. Các cấp, các ngành của tỉnh cần tiếp tục thực hiện kịp thời các chương trình, chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Cộng đồng, gia đình, mỗi người dân tộc thiểu số phải cố gắng vươn lên, gạt bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, tuy còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng từ những phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của đồng bào miền núi đã xuất hiện không ít những hộ đồng bào dân tộc sản xuất giỏi, không ít những già làng, trưởng bản đã trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia xây dựng  chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Bình Định phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu: Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 2 năm 2014, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng; đa số các mục tiêu đến nay đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực.

Các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số. Nổi bật, trong giai đoạn 2014 - 2019 có 29 danh mục chính sách, dự án, chương trình được đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng số vốn trên 2.017 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, Trung ương và địa phương đã đầu tư xây dựng trên 700 công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào vùng khó khăn với tổng số vốn trên 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,5%/năm; 100% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc; 100% đường trục liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên và diện mạo vùng dân tộc thiểu số đã có những thay đổi căn bản, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Phạm Kha


Đề xuất