Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ III - năm 2019

Đại hội đã bầu 5 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II tại Hà Nội vào năm 2020.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Hồng Giang-TTXVN
 
Trưởng ban Dân tộc thành phố Cần Thơ Lương Văn Trừ cho biết, những năm qua, vùng dân tộc thiểu số của Cần Thơ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. Sự lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã giúp cho kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Cần Thơ luôn ổn định và phát triển. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên. 
Ông Lương Văn Trừ, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hồng Giang-TTXVN

Theo thống kê của UBND thành phố Cần Thơ, thu nhập bình quân đầu người ở vùng dân tộc thiểu số năm 2018 đạt khoảng 44,5 triệu đồng, tăng 13% so với năm 2017; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực, trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 34%, công nghiệp - xây dựng chiếm 29%, dịch vụ chiếm 37%.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hồng Giang -TTXVN

Tổng thu ngân sách trên địa bàn các huyện vùng dân tộc thiểu số sinh sống năm 2018 đạt trên 1.772 tỷ đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm từ 3 - 4%. 
Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc. Ảnh: Hồng Giang-TTXVN

Đặc biệt, các địa phương vùng dân tộc thiểu số đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, trạm y tế, chợ, nhà văn hóa cộng đồng… được chú trọng đầu tư, góp phần vào sự phát triển theo hướng toàn diện và bền vững.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc. Ảnh: Hồng Giang-TTXVN

Đồng bào các dân tộc thiểu số Cần Thơ đoàn kết một lòng, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Mỗi dân tộc đều có bề dày truyền thống văn hóa đặc sắc riêng, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung, Cần Thơ nói riêng. 
Các đại biểu được cử đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Giang-TTXVN

Tham luận tại Đại hội, đại diện các ngành, địa phương, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đưa ra sáng kiến và giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố thời gian tới. 
Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc. Ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải ghi nhận Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp của thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua. Thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc.

Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hồng Giang-TTXVN

Đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thành phố cần quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số... 
Đại diện lãnh đạo thành phố tặng bức trướng chúc đại hội thành công tốt đẹp. Ảnh: Hồng Giang-TTXVN

Dịp này, Đại hội đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ cho các tập thể, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đối với công tác dân tộc của thành phố trong những năm qua.
 Hồng Giang

Đề xuất