Đại học Tôn Đức Thắng-Trường đầu tiên trong cả nước thành công với mô hình tự chủ về tài chính

Sinh viên Khoa Điện tử viễn thông trong giờ thực hành

Hiện nay, Trường có trên 1.000 cán bộ, giảng viên và nhân viên tại 14 khoa với 34 ngành học và 15 trung tâm; đang đào tạo 25.000 sinh viên và gần 500 học viên sau đại học.

 Phòng học mô phỏng về giao dịch chứng khoán của Khoa Tài chính ngân hàng


 Giờ học của sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

Ngoài chuẩn đầu ra cao, đạt kỹ năng thực hành chuyên môn, trường còn đào tạo theo đặt hàng của các địa phương và doanh nghiệp. Hàng năm, trên 90% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện đang là trường đại học đầu tiên của cả nước thành công với mô hình tự chủ về tài chính.
 
Sinh viên Khoa Kỹ thuật hóa hoc trong giờ thực hành

Một góc thư viện điên tử tại trường Đại học Tôn Đức Thắng

 


Đề xuất