Đại học Đà Nẵng công bố tuyển sinh theo nhóm năm 2016

Ảnh minh họa- TTXVN


Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm trường thành viên Đại học Đà Nẵng, có thể sử dụng số ngành tối đa được phép của từng đợt xét tuyển (4 ngành trong đợt 1 và 6 ngành trong các đợt xét tuyển bổ sung) để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm và sắp xếp các ngành đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể, một thí sinh có thể chọn ngành công nghệ thông tin của 5 trường thuộc Đại học Đà Nẵng đào tạo để đăng ký xét tuyển gồm: Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế, Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ thông tin. 

Đại học Đà Nẵng có 9 đơn vị thành viên, với 126 ngành tuyển sinh trong năm 2016, bao gồm: Đại học Bách Khoa (27 ngành), Đại học Kinh tế (16 ngành), Đại học Sư phạm (28 ngành), Đại học Ngoại ngữ (11 ngành), Cao đẳng Công nghệ (17 ngành), Cao đẳng Công nghệ Thông tin (9 ngành), Phân hiệu trường tại Kon Tum (14 ngành), Khoa Y - Dược (2 ngành), Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (2 ngành). Riêng với các khối ngành năng khiếu như một số ngành của Đại học Kiến trúc, Đại học Đà Nẵng, sẽ có phương án tuyển sinh riêng. 

Thí sinh khi tham gia xét tuyển theo nhóm trường Đại học Đà Nẵng có thể đăng ký xét tuyển vào 1 trường trong nhóm và 1 trường ngoài nhóm. Tuy nhiên, nếu thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trong nhóm trong đợt 1 hoặc 3 trường trong nhóm trong đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm. 

Ngoài tuyển sinh nhóm, Đại học Đà Nẵng vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh theo trường dựa trên học bạ, với 40 ngành năm 2016. Cụ thể: Trường Cao đẳng Công nghệ (17 ngành), trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (9 ngành), Phân hiệu của trường tại Kon Tum (12 ngành) và Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (2 ngành)./. 
Đề xuất